Basisonderwijs

Basisonderwijs

Lespakket Relaties & Seksualiteit

Wat is Relaties & Seksualiteit?

Relaties & Seksualiteit is een lespakket voor de basisschool dat een goede basis biedt voor het geven van relationele en seksuele vorming.

Voor welke groepen is dit lespakket geschikt?

Relaties & Seksualiteit is geschikt voor groep 1 tot en met groep 8.

Waar bestaat het lespakket uit?

Katernen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Elk katern bevat lessuggesties over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit, aansluitend bij de belevingswereld van kinderen van verschillende leeftijden.

Bij het lespakket hoort een digibordapplicatie. Deze vindt u op www.lespakketrelatiesenseksualiteit.nl.

Meer informatie over Relaties & Seksualiteit.

Delen