Herhalingsmodule Bovenbouw praktijkonderwijs/vmbo

De Lang Leve de Liefde Herhalingsmodule is een lespakket over relaties en seksualiteit voor de bovenbouw van het praktijkonderwijs en het vmbo. Deze module is een vervolg op Lang Leve de Liefde Onderbouw.

De herhalingsmodule is bedoeld voor leerlingen van 15 à 16 jaar in de klassen 3 en 4 van het praktijkonderwijs en vmbo. Op deze leeftijd beginnen jongeren vaak met experimenteren en relaties. De lesstof is hierop aangepast en is gericht op het voorkomen van soa’s, grensoverschrijdend gedrag, preventie van ongewenste zwangerschap, tienerouderschap en abortus.

Aansluitende lesstof

De lesstof is aangepast op de belevingswereld van deze jongeren en sluit aan op het niveau van de leerlingen. De zinnen en tekststukjes zijn korter en het lettertype groter. Ook is het taalgebruik eenvoudiger en zijn er meer doe-opdrachten.

Extra aandacht voor preventie zwangerschap, tienerouderschap en abortus

Lager opgeleiden zijn een kwetsbare groep en hebben vaak tienerouders in hun omgeving. Ze schatten de risico’s van onveilig vrijen soms te laag in, zijn minder seksueel weerbaar of overzien de gevolgen van hun gedrag niet. Hierdoor is er vaker sprake van geen of verkeerd anticonceptiegebruik of andere preventieve middelen.

Verder blijkt uit het onderzoek Seks onder je 25e dat er een taboe heerst op (praten over) abortus onder jongeren. Bovendien, als een tiener zwanger raakt of vader wordt, is de impact groot. Denk aan: schooluitval, relatieproblemen, depressie en afhankelijkheid van uitkering en hulp.

Variërend lespakket

De Lang Leve de Liefde Herhalingsmodule bestaat uit een docentenhandleiding, inclusief werkbladen, een leerlingenmagazine met 6 lessen, en 4 films: 2 geacteerde docudrama’s en 2 films met jongeren over keuzes rondom onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap.

Les 5 ‘Zwanger… en dan?’ en les 6 ‘Jong een kind krijgen’ vormen samen een aparte module en gaan onder andere in op zwangerschap, keuzemogelijkheden en besluitvorming en oorzaken en gevolgen van tienerouderschap.

Meer info en lesmateriaal vind je op langlevedeliefde.nl

De Lang Leve de Liefde Herhalingsmodule is onderdeel van het programma Versterking preventie ongewenste  tienerzwangerschap, uitgevoerd door Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom en gefinancierd door het ministerie van VWS.  Het programma geeft een nieuwe impuls aan de verbetering van preventie en begeleiding van besluitvorming bij tienerzwangerschap in Nederland.  

Delen