Partnerwaarschuwing

Partnerwaarschuwing behoort tot de kern van de preventie van soa's en hiv. Sinds kort kan het waarschuwen van (ex-)partners online, via partnerwaarschuwing.nl

Online partnerwaarschuwing 

Partnerwaarschuwing.nl is een website voor professionals en soa-cliënten, om soa-cliënten te ondersteunen bij het waarschuwen van hun sekspartners. De site is ontwikkeld door de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Amsterdam, in samenwerking met Soa Aids Nederland en NHG. De site is uitvoerig getest en meer dan de helft van de gebruikers geeft aan partners te waarschuwen die ze normaal gesproken niet zouden waarschuwen. 

De site wordt gebruikt door centra voor seksuele gezondheid (soa-poli's) en huisartspraktijken. Op thuisarts.nl staat een handige link naar partnerwaarschuwing.nl zodat huisartsen hun patiënten gemakkelijk kunnen doorverwijzen naar de site.

Op de website vinden cliënten onder andere:

  • een online waarschuwingsmodule partnerwaarschuwing.nl
  • tips om zelf te waarschuwen
  • ervaringen van anderen
  • filmpjes met voorbeeldgesprekken tussen soa-cliënt en (ex-)partner

Voor professionals zijn er ook voorbeeldfilmpjes op de site te bekijken, bijvoorbeeld deze: 

In samenwerking met de GGD Rotterdam en de GGD Amsterdam heeft Soa Aids Nederland in maart 2015 een aantal ambassadeurs van partnerwaarschuwing.nl getraind. Dit zijn sociaal-verpleegkundigen,  werkzaam bij de Centra voor Seksuele Gezondheid. Zij zullen de implementatie van online partnerwaarschwuwing binnen de verschillende GGD's op zich nemen. 

 

Doel van partnerwaarschuwing

Het tijdig informeren van de sekspartner(s) van de cliënt waarbij een soa is vastgesteld heeft als doel: 

  • het voorkomen van (verdere) verspreiding van soa's
  • (vroeg)behandeling ter voorkoming van mogelijke complicaties
  • het voorkomen van her-infecties
  • het voorkomen van een infectie (PEP bij hiv).

Wanneer wordt partnerwaarschuwing in gang gezet? 

  • Als er een soa is gediagnosticeerd
  • Als de cliënt toestemming geeft dat de hulpverlener sekspartners waarschuwt

Sekspartners kunnen door de cliënt zelf worden gewaarschuwd of door de hulpverlener. Ook worden in sommige situaties seksuele netwerken geïnformeerd. De hulpverlener waarschuwt alleen als de cliënt toestemming heeft gegeven. Waarschuwen kan ook anoniem. 

Specifieke informatie voor doelgroepen:

Op onze site bieden wij natuurlijk voor allerlei afzonderlijke doelgroepen ook informatie over partnerwaarschuwing. Jouw doelgroep kun je verwijzen naar deze pagina's:

Professionele norm 

Partnerwaarschuwing is onderdeel van de professionele norm, in elke  setting waar op soa's en hiv wordt getest of waar soa's worden behandeld. Deze professionele norm wordt uitgedragen in de volgende richtlijnen:

Meer informatie over partnerwaarschuwing.nl? Ga naar de website:  partnerwaarschuwing.nl of neem contact op met de GGD Amsterdam (020-555 5911) of GGD Rotterdam-Rijnmond (010-433 9966). 

Delen