Niet pluis?

Heb je een 'niet pluis' gevoel over je patiënt? Neem dat serieus.

De Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld geeft aan welke stappen je moet nemen als je misschien denkt aan (seksueel) geweld. Het KNMG formuleerde een eigen meldcode voor artsen. Huiselijk geweld is geweld tussen volwassenen, onder andere tussen (ex) partners.

Organisaties zijn verplicht een Meldcode te hebben.

Delen