GGD arts en verpleegkundige

De GGD arts en verpleegkundige richt zich op de LCI richtlijnen en draaiboeken.

De LCI-richtlijnen worden vastgesteld in het LOI, het Landelijk Overleg Infectieziekten. Daarin zijn de wetenschappelijke verenigingen en beroepsgroepen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de infectieziektebestrijding.

LCI Richtlijnen

De volgende LCI richtlijnen zijn relevant voor de soa- en hiv-bestrijding.

Verpleegkundige stappenplannen (VSI)

De Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding (VSI) zijn een aanvulling op de LCI-richtlijnen. Een Verpleegkundige stappenplan geeft een gestructureerd overzicht van het handelen van een afdeling Infectieziektebestrijding bij een melding van een specifiek ziektegeval. Het is een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen.

LCI Draaiboeken

De volgende LCI draaiboeken relevant voor de soa en hiv bestrijding zijn beschikbaar:

Website LCI

Op de website Infectieziektebestrijding van Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM voor professionals zijn alle richtlijnen, draaiboeken en VSI’s te vinden.

Veel GGD professionals raadplegen ook de Multidisciplinaire richtlijn soa voor de 2e lijn.

Rechten en plichten van mensen met hiv

Ben je op zoek naar informatie over rechten en plichten van mensen met hiv binnen de zorg of binnen de werkomgeving? Kijk dan op positiefwerkt.nl en positiefzorgt.nl. Deze websites zijn ontwikkeld door de Hiv Vereniging Nederland.

Kwaliteitsprofiel

Het Kwaliteitsprofiel beschrijft het nieuwe kwaliteitskader waaraan de GGD’ en per 1 januari 2017 gehouden worden als onderdeel van de subsidievoorwaarden voor de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg van het Ministerie van VWS. De daarin beschreven indicatoren worden gebruikt bij het uitvoeren en toetsen van de kwaliteit van de die GGD’ en bieden.

Delen