Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks 2019

Nederland naar nul. Dit is het thema van het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks 2019 op vrijdag 29 november 2019 in Amsterdam. Op weg naar een sterke vermindering van het aantal soa’s en nul nieuwe hiv-infecties in Nederland. Maar hoe zorgen we dat iedereen toegang heeft tot goede soa- en hiv-zorg?

Zorg voor iedereen toegankelijk maken

We hebben alle kennis en kunde om in Nederland het aantal soa’s sterk te verminderen en het aantal nieuwe hiv-infecties naar nul te brengen. Als professional draag jij daar ook aan bij. 

Toch heeft nog niet iedereen toegang tot goede soa- en hiv-zorg. Dit hangt nog te veel af van het toeval, zoals je afkomst, inkomen, woonplaats, leraar of hulpverlener. De verschillen zijn groot, terwijl goede soa- en hiv-zorg voor iedereen in ons land toegankelijk moet zijn. Het is de sleutel tot het terugdringen van soa’s en hiv.

Daarbij hebben ook andere factoren invloed:

  • De urgentie rondom hiv neemt af bij de politiek, professionals en het publiek
  • Behoudend denken en handelen neemt juist toe
  • Goede seksuele vorming is niet vanzelfsprekend
  • Gezondheid wordt steeds meer gezien als taak van de persoon zelf

Dit maakt het een uitdaging om de soa- en hiv-zorg nog verder te verbeteren en voor iedereen toegankelijk te maken.

Hoe kunnen we dit doen?

Tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks 2019 gaan we als professionals met elkaar in gesprek: 

  • Hoe kunnen we de toegang tot goede soa- en hiv-zorg en seksuele vorming verbeteren? 
  • Wat is de rol van politiek, overheid, zorg, onderwijs, maatschappij en het individu? 
  • Wat betekent goede toegang tot soa- en hiv-zorg voor jouw dagelijks werk?

We gaan op zoek naar antwoorden en vertalen deze naar duurzame plannen voor in de praktijk.

Inschrijven

Noteer vrijdag 29 november 2019 alvast in je agenda. Want dan vindt het 23e Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Je kunt je vanaf begin september inschrijven voor het congres. Wil je gelijk bericht als de inschrijving is geopend? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief voor professionals

Delen