2004-2013 Wereldwijde bestrijding

PrEP

In Amerika wordt PrEP vanaf 2012 ingezet om hiv-infecties te voorkomen. In Nederland vindt men het daarvoor nog te vroeg: de organisaties Soa Aids Nederland en het Aids Fonds pleiten er in 2012 voor om PrEP voorlopig alleen te gebruiken in een onderzoeksetting. De organisaties hebben dan nog hun vraagtekens bij de praktische inzetbaarheid van PrEP: ‘Twee grote internationale studies lieten vorig jaar zien dat PrEP als preventiemiddel effectief is, maar het leverde ook direct vraagtekens op over de praktische inzetbaarheid. De kans op overdracht kan 44 tot 73 procent kleiner worden als de hiv-negatieve partner preventief een hiv-remmer slikt. Het biedt dus niet de veiligheid van een condoom.’

Bovendien werkt PrEP alleen als de gebruiker de PrEP pil elke dag slikt. Therapietrouw is daarom vereist. Ook huisartsen A.J.P Boeke en A.M Heijnen melden in 2013 dat zij het nog te vroeg vinden om PrEP te gebruiken. Is Nederland in 2014 wel klaar voor PrEP? Soa Aids Nederland en het Aids Fonds denken van wel. Zo blijkt maar hoe snel de ontwikkelingen rondom aids gaan. Pasgeleden werd het hernieuwde standpunt over PrEP gepubliceerd.

Delen