Privacy

Soa Aids Nederland (“wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Jouw naam, adres en woonplaats;
 • Jouw telefoonnummer en e-mail adres;
 • Jouw geboortedatum;
 • Jouw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons.

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Het behandelen van geschillen en het (doen) uitoefenen van controle;
 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van management-informatie, product en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie.

Grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent;
 • Wij verwerken jouw bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid of seksueel gedrag, alleen indien jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Ontvangers

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie
 • Derden: bewerkers, zoals partijen die onze websites hosten, ondersteunen en correct laten functioneren

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden en wij geven jouw persoonsgegevens nooit door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet

Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van Soa Aids Nederland ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencoördinator (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt.

Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in onze cookie policy.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 26 april 2019.

Vragen, feedback en klachten

Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar postmaster@soaaids.nl.

Soa Aids Nederland heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming. Heb je een vraag of een klacht op het gebied van privacy bij Soa Aids Nederland? Neem dan contact op met:

drs. Martin van Oostrom
mvanoostrom@aidsfonds.nl
020 – 8511758
 

Soa Aids Nederland is een merk van Stichting Aidsfonds –  Soa Aids Nederland gevestigd Keizersgracht 392, 1016 GB, in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207989.