Disclaimer

De inhoud van deze website (tekst, foto’s, video’s etc) is auteursrechtelijk beschermd. Iedereen mag de op deze website gepubliceerde teksten delen zolang is voldaan aan de voorwaarden, waaronder bronvermelding (Soa Aids Nederland), niet-commercieel en geen afgeleide werken, zoals opgenomen in de Creative Commons licentie (CC BY-NC-ND 4.0) die middels onderstaande knop te vinden is.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Soa Aids Nederland streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website aanbiedt, zodat deze actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Desondanks kan Soa Aids Nederland niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is. Soa Aids Nederland is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van levering, werking of gebruik van de informatie op deze website. Deze informatie kan ook niet beschouwd worden als vervanging van een consult of persoonlijk bezoek aan een arts of specialisten.

Mocht je op deze website onjuistheden tegenkomen, dan stellen wij het op prijs als je dit wilt doorgeven aan de websiteredactie.

Ons KvK-nummer is 41207989.

Soa Aids Nederland heeft Corporate Partnership Guidelines en volgt op grond daarvan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Delen