Cookie beleid

Soa Aids Nederland heeft meerdere websites voor verschillende doelgroepen. Onze websites maken gebruik van verschillende typen cookies.

Op het merendeel van onze websites gebruiken wij alleen cookies waaruit geen persoonlijke gegevens te herleiden zijn. De onderwerpen die onze websites behandelen zijn vaak persoonlijk en/of gevoelig van aard. Datzelfde geldt voor de (specifieke) doelgroepen waarop onze websites zich (kunnen) richten. Denk aan jongeren, mensen met een specifieke seksuele voorkeur of mensen die vermoeden een soa te hebben opgelopen. Daarom gebruiken wij hoofdzakelijk functionele cookies en analytische cookies.

Wij maken gebruik van verschillende typen cookies: functionele-, analytische- (Matomo en Google Analytics) en third party cookies:

  Functionele cookies Matomo Google Analytics Third party Cookies
soaaids.nl  
hebikhiv.nl
langlevedeliefde.nl  
lovensex.nl  
mantotman.nl  
nomorec.nl  
partnerwaarschuwing.nl    
sense.info  
sensechat.infolijn-online.nl      
seksonderje25e.nl  
sexntina.nl    
soaaidschat.infolijn-online.nl      
soatest.advies.chat    
stappenplansexting.nl  
surveys.soaaids.nl      
webshop.soaaids.nl  

 

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze websites goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat het mogelijk is om een taal te selecteren en in te loggen.

Wij gebruiken de volgende functionele cookies op de websites van Soa Aids Nederland:

Dienst Naam cookie Bewaar-termijn Functie
Drupal has_js sessie-einde Controleert javascript
  Cc_analytics
CC_social
1 jaar Onthoudt je cookie-voorkeuren
  Cook_banner 6 maanden Onthoudt je cookie-voorkeuren
  catAccCookies 1 maand Onthoudt je cookie-voorkeuren
  SSESS%ID% 23 dagen Slaat tijdelijk bepaalde informatie van je websitebezoek op zodat je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw hoeft in te vullen als de pagina opnieuw geladen worden.
  Age_gate Sessie-einde Onthoudt bevestiging 18+
  qtrans_front_language 1 jaar Onthoudt taal-voorkeur
  language 3 maanden Onthoudt taal-voorkeur
PHP PHPSESSID Sessie-einde Slaat keuzes en gebruikersvoorkeuren op
  XSRF-TOKEN 2 uur Beveiliging. Voorkomt cross-site requests
  Laravel_session 2 uur Onthoudt sessie-gegevens, t.b.v. terugbladeren, ingelogd blijven, etc
New Relic Nr-data.net Sessie-einde Verzamelt en  rapporteert informatie over technisch functioneren site
Readspeaker ReadSpeakerHL
ReadSpeakerHLicon
ReadSpeakerHLspeed
Tot verwijdering Onthoudt de instelling voor het voorlezen van de teksten op de website
Readspeaker _rspkrLoadCore Sessie-einde Controleert javascript voor voorlezen teksten

Alle functionele cookies per website >>


Analytische cookies

Ook plaatsen we op al onze websites analytische cookies om het gebruik van onze websites te kunnen meten en aan de hand daarvan verbeteren. Dit zijn cookies die wij gebruiken om de effectiviteit van deze website te beoordelen en waar nodig de website aan te passen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om welke pagina's het meeste worden bezocht, hoe lang bezoekers gemiddeld op de pagina blijven en met welke browsers bezoekers naar onze site surfen. Daarvan worden statistische rapportages gemaakt die niet herleidbaar zijn tot personen. 

Wij maken hiervoor gebruik van Matomo, voorheen bekend als Piwik (https://matomo.org/). De informatie die Matomo bewaart, wordt opgeslagen op onze eigen server en is alleen voor Soa Aids Nederland toegankelijk.

Op enkele websites maken wij gebruik van Google Analytics. Onze Google Analytics stellen wij privacy-vriendelijk in volgens de laatste versie van de "Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics" van de Autoriteit Persoonsgegevens (laatste update: 15 augustus 2018). 
Dit houdt in dat wij: 

  • een verwerkersovereenkomst sluiten met Google; 
  • jouw IP-adres anonimiseren door het laatste octet te maskeren; 
  • geen gegevens met Google delen, waardoor Google de gegevens niet voor eigen doeleinden kan gebruiken ook niet voor advertentiedoeleinden; en
  • jouw surfgedrag op verschillende apparaten en meerdere sessies niet aan elkaar koppelen.

Wij gebruiken de volgende analytische cookies op de websites van Soa Aids Nederland:

Dienst Naam cookie Bewaar-termijn Functie
Matomo _pk_id 1 jaar Kijkt of je nieuwe bezoeker bent
Matomo _pk_ses 30 minuten Meet bezochte pagina's
Google Analytics _ga 2 jaar Slaat gebruiker-id op
Google Analytics _gid 1 dag Slaat gebruiker-id op
Google Analytics _gat 1 minuut Beperkt het aantal verzoeken dat wordt verstuurd aan G A.

Alle analytische cookies per website >>


Third party cookies

Sommige van onze websites bevatten content van derde partijen voor het afspelen van video's (Youtube en Vimeo) of het luisteren van audio-bestanden (Soundcloud). 

  Youtube Vimeo Soundcloud
Soaaids.nl  
Langlevedeliefde.nl  
Lovensex.nl    
Mantotman.nl    
Sense.info

 

Deze derde partijen plaatsen cookies om hun diensten mogelijk te maken. Soa Aids Nederland stelt - voor zover mogelijk - deze diensten op een privacyvriendelijke manier in. Zo gebruiken wij Youtube op nocookie-basis en is Vimeo zo ingesteld dat er geen advertentie cookies worden geplaatst. In sommige gevallen worden er advertentie cookies of trackers geplaatst.  

Soa Aids Nederland plaatst zelf géén advertentie cookies of tracking cookies die je over meerdere sites volgen.

De volgende third party cookies worden geplaatst op de websites van Soa Aids Nederland:

Dienst Naam cookie Bewaar-termijn Functie
Vimeo vuid 2 jaar Onthoudt je Vimeo-voorkeuren
Vimeo player 1 jaar Onthoudt je Vimeo-afspeel-voorkeuren
Google NID 6 maanden De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om je voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten je per pagina wilt zien, etc.

Alle third party cookies per website >>


Aanpassen browser-instellingen

Door het aanpassen van de instellingen van je browser kun je ervoor kiezen om cookies te weigeren, te wissen of een bericht te krijgen wanneer een cookie wordt geplaatst. Het “help” onderdeel van de menubalk van de meeste browsers geeft uitleg over hoe je dit kunt doen. Door cookies geheel te weigeren kan het zijn dat de website niet meer naar behoren functioneert.


Vragen, feedback en klachten

Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze cookie statement zijn welkom. Hiervoor kun terecht bij postmaster@soaaids.nl. Soa Aids Nederland heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming. Heb je een vraag of een klacht op het gebied van privacy bij Soa Aids Nederland? Neem dan contact op met:

drs. Martin van Oostrom
mvanoostrom@aidsfonds.nl
020 – 8511758

Delen