Programma's

Soa Aids Nederland is gestructureerd volgens een programmastructuur. Verschillende programma's met elk een eigen taak en/of doelgroep.

Programma:

Programma Beleid

Wat doen we?

 • We signaleren en informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van soa’s, hiv en seksuele gezondheid.
 • We vormen een denktank over de vraag of de huidige aanpak van soa’s, hiv en seksuele gezondheid ook de beste is.
 • We maken analyses en geven advies over strategische onderwerpen.

Voor wie doen we dat?

 • Het managementteam van Aidsfonds en Soa Aids Nederland
 • Beleidsprofessionals
 • Overige professionals

Welke expertise is aanwezig in het programma Beleid?

 • Nationaal
 • Iinternationaal
 • Internationaal met een focus op ontwikkelingslanden
 • Wetenschappelijk onderzoek

Welke ondersteuning biedt het programma?

Vragen over beleid? Bel 020-6262669.

Programma Jongeren?

Wat doen we?

 • We ontwikkelen, herzien en implementeren het lesprogramma Lang Leve de Liefde  voor de onderbouw van het praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo
 • We ontwikkelen en implementeren (online) interventies seksuele gezondheid
 • We voorzien jongeren van informatie over seksuele gezondheid via internet (soaaids.nl en sense.info) en campagnes
 • Jongeren van specifieke doelgroepen bereiken we via websites en serious games:
 • Met de Sense Infolijn (chat, e-mail en telefoon) bieden we anoniem en persoonlijk advies op maat
 • We ondersteunen GGD’s bij de implementatie van voorlichtings- en lespakketten
 • Met Veilig Vrijen & Seks richten we ons op jongerenwerk
 • We participeren in de werkplaats Gezonde School van het Centrum Gezond Leven / RIVM en de Jeugdimpuls
 • We adviseren jongerenbeleid seksuele gezondheid
 • We werken nauw samen met Rutgers in het programma Jongeren en seksualiteit 12+

We zijn deskundig op het gebied van:

 • Jongeren, soa’s/hiv en seksuele gezondheid
 • Interventieontwikkeling
 • Onderzoek
 • Implementatie

Interventies worden ontwikkeld aan de hand van Intervention Mapping: een methodiek van planmatige interventieontwikkeling. Wetenschappelijke kennis over het seksuele gedrag van jongeren, waaronder de uitkomsten van het onderzoeks- en actieprogramma Seks onder je 25e, vormt de basis voor de invulling van het jongerenprogramma.

Onze doelgroepen

 • Jongeren van 12-25 jaar (met extra aandacht voor jongeren met verhoogd risicogedrag, zoals lager opgeleiden en allochtonen)
 • Lokale en regionale professionals bij de GGD / Sense
 • Docenten
 • Jongerenwerkers
 • Ouders

Vragen over Jongeren? Mail Corona van Ginkel: cvanginkel@soaaids.nl of bel 020 6262669.

Programma MSM?

Het programma MSM richt zich op alle Mannen die Seks hebben met Mannen (MSM) met extra aandacht voor MSM met verhoogd risico: Jonge MSM, MSM die leven met hiv en MSM uit een Etnische Minderheidsgroep.   Coördinatie en uitvoering van promotie van het gedragsadvies voor Nederlandse MSM, deskundigheidsbevordering van gezondheidsprofessionals en het informeren van beleidsmakers behoren tot de belangrijkste werkzaamheden van het team.

Doelen

Het programma zet zich in voor de volgende doelen:
 

 • MSM in staat stellen door middel van actuele informatie hun eigen veilige en gezonde keuzes te maken
 • De kwaliteit van, en toegang tot hiv-/ soa-zorgketens voor MSM te verbeteren
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en praktijkvoorbeelden ter verbetering van interventies

Werkzaamheden

 • Ontwikkelen, herzien en implementeren van doelgroep-specifieke interventies:
  • Man tot Man
  • Man of Mietje
  • Safe Seks Zones
 • Ontwikkelen en implementeren van (online) interventies ter voorkoming van overdracht van soa’s en hiv
 • Bereiken van MSM via ondersteuning van off- en online outreach, via internet (mantotman.nl, soaaids.nl, manofmietje.nl,  sense.info) en door middel van campagnematige activiteiten met informatie over soa’s hiv en seksuele gezondheid.
 • Ondersteunen regionale partners (GGD’en,  soa-centra etc.) bij de implementatie van voorlichtingswerkzaamheden
 • Deskundigheidsbevordering zorgprofessionals
 • Adviseren MSM-beleid seksuele gezondheid, hiv en soa’s 

Deskundigheid en werkwijze

Het programma MSM van Soa Aids Nederland beschikt over deskundigheid op het gebied van:

 • MSM, soa’s, hiv en seksuele gezondheid
 • Interventieontwikkeling
 • onderzoek
 • implementatie

Interventies worden planmatig ontwikkeld. Bij voorkeur in samenwerking met partners uit het uitvoerende veld en onderzoekers. Planmatige ontwikkeling gebeurt op basis van gezondheidstheorieën en theorieën van gedragsverandering.  

Doelgroepen

 • MSM
 • Lokale en regionale professionals bij de GGD
 • Wetenschappers
 • Hiv-behandelaren
 • Huisartsen

Voor vragen en informatie

Nadine Weber: nweber@soaaids.nl of 020 6262669

Wat doet het programma Professionals?

Voor wie werkt het programma Professionals?

 • professionals binnen GGD(soa) poliklinieken seksuele gezondheid
 • professionals binnen hiv-behandelcentra
 • professionals binnen huisartsenpraktijken
 • overige professionals of beroepsverenigingen die te maken hebben of kunnen krijgen met (mensen met) hiv

Welke expertise is aanwezig in het programma Professionals?

 • Netwerk: de artsen, verpleegkundigen en beleidsmedewerkers in ons team hebben contacten met het brede veld van professionals en beleidsmakers en werken samen in (o.a.) de vorm van landelijke overleggen, stuurgroepen, werkgroepen en denktanks.
 • Professioneel handelen
 • (Digitale) Scholingaanbod
 • Maatschappelijk Juridische zaken
 • Ervaringsdeskundigheid
 • Actuele ontwikkelingen beleid, praktijk en onderzoek soa en hiv.

Ben je als professional werkzaam binnen de soa- en hiv bestrijding en heb je vragen? Mail: professionals@soaaids.nl of bel: 020-6262669.

Wat doet het programma Prostitutie?

 • Actuele ontwikkelingen over soa’s, hiv en seksuele gezondheid bijhouden en sekswerkers en hun klanten hierover informeren
 • Internationale projecten  (BTG, SUSO) coördineren
 • Online activiteiten sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk werkers coördineren
 • Denktank vormen over prostitutiebeleid in Nederland
 • Trainingen ontwikkelen en geven aan zowel sekswerkers als hulpverleners

Voor wie werkt het programma Prostitutie?

 • Sekswerkers en hun klanten
 • Sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk werkers
 • Soa Aids Nederland, Aidsfonds
 • Ministerie van Buitenlandse zaken
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid

Welke expertise is aanwezig in het programma Prostitutie?

 • Ontwikkelen interventies
 • Soa & hiv & seksuele gezondheid, voorlichting en preventie
 • Holistische aanpak van het gezondheidsproblematiek sekswerkers
 • Lobby en pleitbezorging
 • Online interventies
 • Sekswerk internationaal

Welke ondersteuning biedt het programma Prostitutie?

 • Ondersteuning zelforganisaties, nationaal en internationaal
 • Ondersteuning GGD’s
 • Ondersteuning in internetveldwerk

Vragen over prostitutie? Mail: info@prostitutie.nl  of bel: 020-6262669.

Delen