Nieuws voor professionals

  • 09/04/2019

Aantal soa-diagnoses stabiel

In 2018 bezochten bijna evenveel mensen de Centra Seksuele Gezondheid als in 2017. Ook het deel bezoekers bij wie een soa gevonden werd, bleef stabiel. Alleen het aantal hiv-diagnoses nam af. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid van het RIVM.
  • 28/03/2019

Meisjes op het speciaal onderwijs maken vaker seksuele grensoverschrijding mee

Meisjes op cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksuele grensoverschrijding dan meisjes op reguliere scholen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs’ dat Rutgers en Soa Aids Nederland vandaag presenteren. Zo is 27% van deze meisjes ooit in haar leven gedwongen tot seksuele handelingen, terwijl dat voor 7% van de meisjes in het regulier onderwijs geldt. Het is voor het eerst dat Rutgers en Soa Aids Nederland onderzoek doen naar de seksuele gezondheid van jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs.
  • 07/03/2019

Eric van der Burg nieuwe voorzitter bij Aidsfonds - Soa Aids Nederland

Eric van der Burg is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Aidsfonds-Soa Aids Nederland. De oud-wethouder en fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een Amsterdam dat voorop loopt met een effectieve aanpak van de hiv-epidemie en toewerkt naar 0 nieuwe hiv-infecties. Op zijn initiatief wordt deze kennis en ervaring actief gedeeld met andere steden in de wereld, met de bedoeling het aantal infecties ook wereldwijd fors terug te brengen.
  • 05/03/2019

Twee mensen mogelijk genezen van hiv

Voor het eerst zijn er meerdere mensen die mogelijk genezen zijn van hiv. Dat is gebleken in het baanbrekend onderzoek van samenwerkende internationale wetenschappers, onder leiding van het Utrechts Medisch Centrum (UMC). 'Dit is geweldig, inspirerend nieuws, maar de zoektocht naar hiv-genezing gaat onverminderd door', reageert Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds-Soa Aids Nederland.
  • 05/03/2019

PrEP-zorg kan snel starten bij GGD

De Tweede Kamer wil niet tot de zomer wachten met het leveren van PrEP-zorg. De Kamer nam hierover een motie aan van D66 en GroenLinks. Eerder trokken Aidsfonds - Soa Aids Nederland, samen met COC Nederland, PrEPnu, de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren en de Hiv Vereniging al aan de bel en riepen op tot een noodregeling voor eerder starten van de begeleiding bij het slikken van de hiv-preventiepil PrEP. Daar wordt nu gehoor aan gegeven.
  • 18/02/2019

Nieuw: Lang Leve de Liefde voor bovenbouw (praktijkonderwijs en vmbo)

Soa Aids Nederland en Rutgers introduceren de Lang Leve de Liefde Herhalingsmodule: een lespakket over relaties en seksualiteit voor de bovenbouw van het praktijkonderwijs en het vmbo. Deze module is een vervolg op Lang Leve de Liefde onderbouw. Naast het voorkomen van soa’s en grensoverschrijdend gedrag, is de module gericht op de preventie van ongewenste zwangerschap, tienerouderschap en abortus.
  • 06/02/2019

Noodregeling voor PrEP-zorg nu nodig

Aidsfonds-Soa Aids Nederland vraagt Minister Bruins onmiddellijk een noodregeling te treffen om alle mensen die nu op de wachtlijst staan voor PrEP bij de GGD-en tegemoet te komen en om de nodige begeleiding te geven aan mensen die PrEP gebruiken zonder medische zorg. Dit in afwachting van een definitieve PrEP-regeling, die pas op zijn vroegst medio 2019 van start zal gaan, zoals Minister Bruins vandaag in een brief aan de Tweede Kamer liet weten.
  • 07/12/2018

Aandacht voor relaties en seksualiteit in de Week van de Liefde

Soa Aids Nederland en Rutgers organiseren samen met GGD’en rond Valentijnsdag De Week van de Liefde. Van 11 t/m 15 februari kunnen scholen in het voortgezet onderwijs en mbo op een laagdrempelige en leuke manier kennismaken met lesgeven over relaties en seksualiteit. Het grootschalig onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland ‘Seks onder je 25e’, laat zien dat jongeren later aan seks beginnen, anticonceptie beter wordt gebruikt en er minder grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Maar ondertussen neemt het condoomgebruik af, is de kennis over seks verminderd, zijn jongeren ontevreden over de kwaliteit van lessen seksuele vorming en is de acceptatie van LHBT-jongeren nog steeds onder de maat.
Lees verder
Delen