Meer soa's gevonden bij GGD

11/04/2017

Er zijn het afgelopen jaar opnieuw meer soa’s gevonden bij Centra Seksuele Gezondheid (CSG) van de GGD-en. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM vandaag. CSG slagen er duidelijk in de mensen met de hoogste risico’s te testen. Met name syfilis en gonorroe worden flink vaker gevonden, veelal onder homomannen. Het hoge percentage gevonden soa’s in deze groep toont aan dat gerichte preventie en zorg noodzakelijk zijn.

Syfilis terug van weggeweest

We kunnen door deze laatste cijfers van het RIVM vaststellen dat syfilis terug is van weggeweest’, licht Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding van Soa Aids Nederland toe. ‘Als zorgprofessional is het belangrijk dat je hier alert op blijft en de richtlijn van jouw professie volgt. Niet alleen met het oog op het tijdig diagnosticeren van syfilis. Ook stil staan bij de juiste behandeling, goede counseling en partnerwaarschuwing zijn essentieel.’ 
 

Hoog risicogroepen vaker getest

In 2016 is het aantal consulten bij CSG toegenomen; met 5% ten opzichte van 2015. Ook het aantal keren dat een soa werd gevonden is gestegen van 17,2% in 2015 naar 18,4% in 2016. Omdat CSG sinds 2015 moeten werken met een beperkter budget voor soa testen, selecteren zij strenger wie in aanmerking komt en verwijzen zij vaker anderen naar de huisarts. Gevolg van deze selectie is dat de meeste soa’s worden gevonden bij  degenen met het hoogste risico: mensen waarvan bekend is dat zij hiv hebben,  mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa, mensen die in het afgelopen jaar een soa diagnose hebben gehad en mensen met klachten die duiden op een soa. Andere groepen waarbij meer soa’s worden gevonden bij CSG zijn mensen met een laag of middelbaar opleidingsniveau, jongeren en mensen uit soa-endemische gebieden.

Stijging gevonden syfilis en gonorroe 

Het aantal gevonden syfilis gevallen bij CSG is met 30% gestegen ten opzichte van 2016, met name door een stijging van het aantal diagnoses onder homomannen. Onder hiv-positieve homomannen is het gestegen van 4,5% in 2011 naar 8,4% in 2016. Het aantal gevonden gonorroe gevallen is met 23% gestegen in deze groep; de stijging is gevonden bij zowel hiv-positieve als bij hiv-negatieve homomannen  Er gingen 17% meer homomannen op consult. Zij volgen daarmee het advies zich regelmatig te laten testen op soa’s. Het snel vinden en behandelen van soa’s voorkomt verdere verspreiding.

Gerichtere preventie en zorg

De stijging van syfilis en gonorroe maakt duidelijk dat alleen testen en behandelen niet voldoende is om de trend te keren. Preventie moet verder versterkt worden.  Dit kan door uit te zoeken in welke specifieke seksuele netwerken de stijgingen van syfilis en gonorroe geconcentreerd zijn en juist daar in te zetten met actievere voorlichting en partnerwaarschuwing. Soa Aids Nederland ondersteunt CSG bij deze aanpak. 

Wegwijzer in soa-testen

De soa-testen van CSG zijn bedoeld als een aanvulling op de testmogelijkheden bij de huisarts. Maar daar vormt het eigen risico soms een barrière om tot een test over te gaan. Sommigen kiezen voor een test van een private (online) aanbieder, waarvan niet altijd zeker is of de kwaliteit gegarandeerd is. Om mensen te helpen bij de keus voor soa testen met de beste kwaliteit lanceert Soa Aids Nederland binnenkort Advies.chat. De eerste online soa-testwijzer van Nederland.

Delen