• Utrecht
  • € 995

Seksuele gezondheid in de huisartsenpraktijk

05/09/2019

Deze cursus is gericht op het zelfstandig, onder supervisie van de huisarts, kunnen uitvoeren van een spreekuur seksuele gezondheid door doktersassistenten/POH.

Voor wie is deze training bedoeld? 
Deze cursus is gericht op het zelfstandig, onder supervisie van de huisarts, kunnen uitvoeren van een spreekuur seksuele gezondheid door doktersassistenten/POH. Thema’s die aan bod komen zijn: verschillende soa, praten over seks, eigen normen en waarden ten aanzien van seksualiteit en seks, voorlichting geven over anticonceptie, motiveren van mensen ten aanzien van testen, partnerwaarschuwing en het opvolgen van gedragsadviezen ten aanzien van veilig vrijen. Ook wordt er aandacht besteed aan grenzen en wensen ten aanzien van seksualiteit, triagering en verwijzing.

Wat wordt er van je verwacht? 
Deze cursus bestaat uit een combinatie van online en offline activiteiten. Deze onderdelen ondersteunen elkaar. Dat betekent dat het één niet zonder het ander kan. Door mee te doen aan deze cursus zal je met jezelf de afspraak moeten maken om tijd en energie te besteden aan de voorbereiding van elke bijeenkomst en om bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Leerstof die online wordt aangeboden zal niet tijdens de bijeenkomsten worden herhaald. Er zal juist dieper op het geleerde in worden gegaan. De cursus is gericht op het samenwerken van de DA’s/POH met de huisartsen. Vandaar dat je regelmatig met elkaar in gesprek zult gaan over bepaalde onderwerpen. Hiermee leren huisarts en DA/POH elkaar kennen als partners om inhoudelijk invulling te geven aan de spreekuren seksuele gezondheid. 

Voorwaarden aanmelding
Je kunt alleen deelnemen als je al een spreekuur seksuele gezondheid of een vrouwenspreekuur uitvoert óf dat je tijdens of kort na de cursus gaat beginnen. Daarnaast heb je een begeleidend huisarts binnen je praktijk geregeld waarbij je terecht kunt tijdens de periode van deze cursus. Hij/zij moet tijd vrij maken voor begeleiding. Je zult het geleerde in de praktijk moeten kunnen brengen tijdens de cursus. 

Prijs
€ 995 (Je ontvangt €100 korting op de cursus als je lid bent van NVDA). 

Locatie 
Utrecht 

Data
- Donderdag 5 september 9.30u-16.00u 
- Donderdag 26 september 9.30u-16.00u
- Donderdag 10 oktober 13.00u-17.00u 
- Donderdag 31 oktober 13.00u-17.00u 
- Donderdag 12 december 13.00u-17.00u 

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij Kabiz en NvvPO. 

Aanmelden
Stuur een email aan Tatiana Mouhebati (tmouhebati@soaaids.nl) met daarin: 

- je volledige naam (inclusief eventuele meisjesnaam),
- je Kabiz/NvvPO-registratienummer,
- het factuuradres,
- de naam van de begeleidend huisarts en zijn/haar emailadres.


LET OP: Zonder factuuradres en naam/emailadres van de begeleidend huisarts kunnen we je aanmelding niet compleet maken. Je aanmelding is compleet zodra je een bevestiging hebt ontvangen. Er is plek voor 16 deelnemers. 

 

Delen