Terug naar overzicht

Toelichting bij de nieuwe samenvattingskaart 2018 diagnostiek en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen

08/12/2017

Medisch

Auteur(s): De Vries HJ, van Dam AP, Bax CJ, et al (complete lijst staat onder artikel)

Dit artikel verschijnt op 8 december in het Tijdschrift voor Infectieziekten (TvI), nummer 6, jaargang 2017. Deze publicatie in Seksoa Magazine vindt plaats met toestemming van de hoofdredactie van TvI.

MDR SOA APPIn het Tijdschrift voor Infectieziekten van december 2017 vindt u de samenvattingskaart die behoort bij de nieuwste en geheel herziene 2018 versie van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).1 De papieren versie van de samenvattingskaart verschijnt hiermee voor de laatste keer. Met de voordelen die digitalisering biedt hebben we gemeend om de essentie van de richtlijn in het vervolg via een mobiele app te ontsluiten. De MDR SOA APP kunt u downloaden via de Google Playstore (voor Android-apparaten).

Wij realiseren ons dat de papieren samenvattingskaart door een deel van de gebruikers zal worden gemist, maar zijn ervan overtuigd dat de MDR SOA APP in het gebruik minstens even veel gemak en gebruiksvriendelijkheid zal bieden. Een bijkomend voordeel van de MDR SOA APP is dat updates en verbeteringen veel gemakkelijker zijn door te voeren dan een papieren versie die slechts eens in de paar jaar verschijnt. We staan open voor suggesties, opmerkingen en verbetering voor de volgende versie van de MDR SOA APP.

De samenvattingskaart kunt u hier bekijken en downloaden. Of door het aanklikken van de afbeelding. Meer achtergrondinformatie vindt u hier

De richtlijn waarop de samenvattingskaart is gebaseerd is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), met financiële steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), en de inbreng van 9 overige medische beroepsverenigingen wier leden in hun dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd worden met SOA:

 • het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG),
 • de Werkgroep Artsen Seksuele gezondheid en SOA (WASS),
 • de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB),
 • de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV),
 • het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG),
 • de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK),
 • de Nederlandse Vereniging voor Neurologen (NVN),
 • de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG),
 • de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).

Daarnaast hadden de volgende instanties zitting in de werkgroep die zich over deze richtlijn heeft gebogen:

 • de HIV Vereniging,
 • het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
 • SOA Aids Nederland,
 • de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN),
 • de Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding (NVIB).

In aanvulling op de vorige versie van 2012 zijn de volgende hoofdstukken toegevoegd: scabiës, Mycoplasma genitalium, het SOA-consult, en een hoofdstuk gericht op SOA bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) en hoogrisico-groepen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: biomedische interventies ter voorkomen van HIV transmissie zoals Pre-expositie Profylaxe (PreP) en Post-expositie profylaxe (PEP), hepatitis C, en HPV gerelateerde anus kanker.

De richtlijn is opgebouwd uit drie delen: deel A. SOA-gerelateerde syndromen, deel B. speciale verwekkers en aandoeningen en deel C. procedures.

In deel A worden syndromen met bijbehorende klachten besproken: urethritis, fluor en vaginitis, epididymitis, pelvic inflammatory disease, balanoposthitis, proctitis, genitale ulcera en inguinale lymfadenitis.

In deel B worden de in Nederland meest voorkomende verwekkers van SOA’s behandeld: Chlamydia trachomatis infectie inclusief lymfogranuloma venereum, gonorroe, syfilis, herpes genitalis, HPV infecties en anogenitale wratten en scabiës.  Deze hoofdstukken kennen een vaste opbouw: beschrijving van de ziekte, diagnostiek, besmetting, desinfectie, epidemiologie, behandeling, primaire preventie en verdere maatregelen naar aanleiding van een geval. Als addendum is er een hoofdstuk gewijd aan Mycoplasma genitalium.

In deel C komen vier procedurele hoofdstukken aan bod: het SOA-consult, SOA bij MSM en hoogrisico-groepen, SOA-screening bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen en partnerwaarschuwing.

De richtlijn pretendeert niet compleet te zijn, maar geeft een overzicht van de in Nederland meest voorkomende SOA’s en de consensus handelwijze. Op diverse plaatsen zijn aan de hand van tevoren opgestelde uitgangsvragen, en in een beperkt aantal gevallen ook met behulp van specifiek hierop gericht literatuuronderzoek, getracht de medicus practicus houvast geven in zaken die controversieel of onduidelijk zijn. Wij hopen dat de samenvattingskaart, MDR SOA APP, en de richtlijn net als voorgaande versies nuttige handvaten zullen zijn voor zorgverleners die te maken hebben met de diagnostiek en behandeling van SOA.

Auteurs

H.J.C. de Vries1, A.P. van Dam2, C.J. Bax , J.E.A.M. van Bergen, Y.Y. Chung, N.H. ten Dam-van Loon, J.J.E. van Everdingen, K. Geelen, H. Götz, E. Hoornenborg, A.G.W van Hulzen, S.H. Kardaun, E. Lanjouw, E. van Leeuwen, B. Meijer, J. Moorlag, T. Oomen, P. Portegies, K.D. Quint, B.J.A. Rijnders, G.I.J.G. Rours, A.A.J. van der Sande, M.A.B. van der Sande, H.J. Scherpbier, M. Schim van der Loeff, V. Sigurdsson, R. Soetekouw, J. van Steenbergen, A.H. Teeuw, H.T. Tjhie, C. E. Vergunst, L. Verlee.

1dermatoloog, afdeling dermatologie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam & SOA-polikliniek, afdeling Infectieziekten, GGD Amsterdam & Amsterdam Infection & Immunity Institute (AI&II), Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

2arts-microbioloog, afdeling Infectieziekten, GGD Amsterdam & Amsterdam Infection & Immunity Institute (AI&II), Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, en Onze Lieve vrouwe Gasthuis (OLVG), afdeling Medische Microbiologie, Amsterdam.

Correspondentie graag richten aan: prof. dr. H.J.C. de Vries, dermatoloog-venereoloog, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam tel.: 020 566 25 82, e-mailadres: h.j.devries@amc.uva.nl.

Financiële ondersteuning: Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Referentie

 1. De Vries HJ, van Dam AP, Bax CJ, et al. Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Multidisciplinaire Richtlijn Update 2018: Te raadplegen via: www.soaaids.nl/nl/professionals/beroepsgroep/arts/professioneel-handelen/de-specialist

 

 

 

Delen

Alle SekSoa Magazine artikelen zijn terug te vinden in ons archief

Bekijk archief