Vernieuwde website over seks en liefde voor Antilliaanse jongeren

28/03/2019

Speciaal voor jongeren met een Antilliaanse achtergrond is er de website Love ’N Seks. Deze onlangs vernieuwde site helpt hen te oriënteren op liefde, relaties, seksualiteit en seksuele gezondheid.

Antilliaanse jongeren hebben relatief meer problemen op het vlak van seksuele gezondheid dan Nederlandse jongeren. Binnen deze groep komen bijvoorbeeld soa’s, zwangerschappen en seksuele dwang vaker voor. Hierbij speelt risicovol seksueel gedrag een belangrijke rol*. Denk hierbij aan:

  • onbeschermd seksueel contact
  • inconsistent anticonceptie- en condoomgebruik
  • snelle wisseling van partners
  • seksuele contacten buiten een vaste relatie


Wat is Love’Nsex?

Love’Nsex is een website ontwikkeld voor jongeren van Antilliaanse afkomst in de leeftijdsgroep van 12-25 jaar, woonachtig in Nederland en op Curaçao.

Het doel is om de seksuele gezondheid van jongeren van Antilliaanse afkomst te bevorderen door kennis, houding en vaardigheden te vergroten om zo soa’s, ongewenste zwangerschap en grensoverschrijding te voorkomen.

Waarom een website voor Antilliaanse jongeren?

In de huidige multiculturele samenleving is er meer sprake van een heterogeen samengestelde groep waar seksuele gezondheidsproblematiek niet alleen samenhangt met etnische afkomst maar vooral met gedrag en sociaal economische status. Bovendien willen steeds meer jongeren niet worden aangesproken op hun etnische afkomst (EMMA, 2016).

Daarom is het belangrijk om het volgende te benadrukken: de mate waarin jongeren risico lopen heeft te maken met gedrag en niet met etnische afkomst. Onder bepaalde groepen jongeren, waaronder Antilliaanse, komt een aantal problemen vaker voor, door bepaalde gedragingen en cultuurgebonden factoren.

Bovendien worden deze jongeren vaak minder goed bereikt met mainstream interventies en zorgvoorzieningen. Via online platforms kunnen jongeren specifieker bereikt worden met voor hen relevante informatie die aansluit op hun belevingswereld en waar zij zich beter in herkennen.

Daarom is het belangrijk om - in aanvulling op algemene (culturele sensitieve) interventies, zoals voorlichting op school - cultureel specifieke en relevante informatie aan te bieden. Dit doen we via Love’Nsex.

Welke thema’s komen aan bod?

Op LoveNsex wordt specifiek ingegaan op onderwerpen die belangrijk zijn voor de Antilliaanse jongeren. De volgende thema’s worden behandeld:


Persoonlijk, interactief en tweetalig

De informatie wordt afgewisseld met ervaringsverhalen van jongeren, filmpjes, een interactieve anticonceptietool  en contactmogelijkheden met de Sense Infolijn. De website is ook in het Papiaments vertaald.

Bekijk de site

Neem een kijkje en verwijs Antilliaanse jongeren door naar lovensex.nl.

Love’NSex is een product van Soa Aids Nederland en Kitatin.com, in samenwerking met Rutgers.

* Seks onder je 25e, 2017

Delen