Test-and-treat van MSM met hoog risico cruciaal voor 90-90-90

03/11/2016

Het is belangrijk dat mensen met een hiv-infectie zich zo snel mogelijk laten testen en behandelen. Deze strategie van Test-and-Treat heeft niet alleen positieve effecten op de gezondheid van de betreffende personen maar vermindert ook drastisch de kans dat zij hiv verspreiden.

Is algehele eliminatie van hiv-transmissie bij MSM in Nederland mogelijk als deze groep zich regelmatig op hiv laat testen en in geval van een hiv-diagnose zich meteen laat behandelen? Met behulp van theoretische modellen probeert prof. dr. Mirjam Kretzschmar van het UMC in Utrecht deze vraag te beantwoorden.

 

In een recent gepubliceerd onderzoek bekeek zij het effect van heterogeniteit in seksueel gedrag op de niveaus van testen en behandelen. Nederlandse MSM vertonen een zeer grote verscheidenheid aan seksueel gedrag. Het onderzoek laat zien dat het aantal seksuele partners en vermenging van subgroepen van grote invloed zijn op de hiv-incidentie en prevalentie, en daarmee ook op het mogelijke effect van behandeling op de incidentie.

 

Kretzschmars theoretische modellen laten zien dat in Nederland eliminatie van hiv-overdracht alleen mogelijk is met een hoge ‘dekkingsgraad’ van behandeling. Hiervoor moeten hoog-risicogroepen gericht worden benaderd en bereikt.

 

90-90-90

Momenteel is in Nederland 88 procent van de mensen met hiv gediagnosticeerd. Van hen is 87 procent onder behandeling en daarvan heeft weer 92 procent een niet-detecteerbare virale load. Met die cijfers nadert de Nederlandse situatie het 90-90-90-doel dat UNAIDS heeft gesteld voor het jaar 2020, zijnde: 90 procent van de mensen met hiv hebben kent zijn status, 90 procent van hen wordt behandeld en bij 90 procent daarvan is de virale load niet meer detecteerbaar.

 

Naar verwachting zal de incidentie onder MSM dalen, zodra het in Nederland lukt om het 90-90-90-doel te halen, maar voor transmissie-eliminatie zal het niet voldoende zijn. 

 

Hanna Bos van Soa Aids Nederland noemt Kretzschmars theoretische onderzoek buitengewoon relevant. ‘Maar haar aanbevelingen botsen wel met een weerbarstige realiteit in de praktijk. Zo zijn GGD-soa-poliklinieken veel minder laagdrempelig toegankelijk dan we zouden willen. En ook voor het advies om sommige MSM met hoog risico aan te raden zich viermaal per jaar op soa’s en hiv te laten testen, bestaat niet onder alle professionals draagvlak.’

 

Het onderzoek van Mirjam Kretzschmar et al. is gefinancierd door het Aids Fonds en werd recent gepubliceerd in PLoS computational biology.

Delen