PrEP ook bij de huisarts

29/05/2018

Nederlandse huisartsen hebben de taak om mensen die risico lopen op hiv actief te informeren en adviseren over de hiv-preventiepil PrEP. Maar ook het voorschrijven, begeleiden en monitoren van PrEP-gebruikers behoort tot de reguliere huisartszorg. Dat is het standpunt van de Expertgroep Seksuele Gezondheid (seksHAG) van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. PrEP maakt deel uit van goede soa-zorg en hoort daarom bij de huisartspraktijk thuis.

Soa Aids Nederland ondersteunt dit advies volledig. “Aandacht voor seksuele gezondheid hoort bij de huisarts. Natuurlijk moet iemand juist bij zijn eigen huisarts om PrEP kunnen vragen en hierover ook de correcte informatie kunnen krijgen. Maar veel huisartsen zijn nog onbekend met PrEP, vooral buiten Amsterdam en de grote steden”, reageert directeur Louise van Deth.

Huisartsen dienen dringend geïnformeerd te worden over PrEP en de noodzakelijke zorg daarbij. Nascholing van huisartsen en gepaste financiering van PrEP-zorg in de huisartspraktijk moet daarom op zeer korte termijn geregeld worden, volgens de expertroep. Het is urgent gezien het vacuüm dat is ontstaan na het positieve advies over PrEP van de Gezondheidsraad en het beschikbaar komen van betaalbare medicatie.

Van Deth : “Nu de PrEP-pillen betaalbaar zijn geworden, voor zo’n 50,- euro per maand, neemt onze zorg ook toe dat er onvoldoende toezicht en monitoring plaatsvindt van mensen die PrEP gebruiken.  Het is daarom noodzakelijk en dringend dat ook huisartsen deskundig zijn over PrEP. PrEP voorkomt hiv en kan een einde maken aan de hiv-epidemie, het draagt bij aan ieders gezondheid.”

Huisartsen kunnen al gebruik maken van de PrEP-richtlijn, de trainingen van de SeksHAG en een online dossier van Soa Aids Nederland. De Nederlandse Huisartsen Genootschap zal de standaard ‘soa-consult’ actualiseren en op Thuisarts.nl komt ook uitgebreide patiënten informatie over PrEP. Voorschrijven, begeleiden en monitoren van PrEP kan de huisarts ook in samenspraak met instanties in de eigen regio doen, zoals de GGD of het hiv-behandelcentrum.

De Gezondheidsraad concludeerde in april 2018 dat PrEP een belangrijke, nieuwe aanvulling is en adviseert snelle en zorgvuldige toepassing.  Voor mensen met een verhoogd risico op hiv moet PrEP ook vergoed worden, volgens de Raad.  Het is aan minister Bruins om hierover nu een beslissing te nemen. Aidsfonds – Soa Aids Nederland, COC Nederland, de Hiv Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren dringen er al twee jaar op aan om PrEP snel in te zetten in Nederland. “Elke dag langer wachten is onverantwoord, het betekent nieuwe hiv-infecties die voorkomen hadden kunnen worden”, zo stellen de organisaties.

 

Oproep aan Minister 

PrEP dossier voor professionals

SeksHAG advies 

 

Delen