Persbericht - Internationale conferentie AIDS Impact in Amsterdam

28/07/2015

Nog nooit waren er zoveel keuzes beschikbaar in de preventie en behandeling van hiv als nu, volgens de organisatoren van de internationale conferentie Aids Impact in Amsterdam. Kennis over mogelijke medische en gedragsinterventies en over de mensen waarvoor die zijn bedoeld, zal uitgewisseld worden door een bont gezelschap uit 47 landen. De conferentie duurt vier dagen en kan worden gezien als voorloper van het Wereld Aids Congres, die in 2018 naar Amsterdam komt.

De Amsterdamse Wethouder Eric van der Burg, de Assistant Secretary General van de Verenigde Naties en Deputy Executive Director van UNAIDS Luiz Loures en de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken Reina Buijs openen vandaag de AIDS Impact Conferentie. In ruim 400 sessies zullen internationale onderzoekers de laatste stand van zaken wereldwijd presenteren. De focus ligt op de gedrags- en psychosociale problemen die te maken hebben met de preventie, behandeling en zorg rondom hiv en aids.

 

‘Dat is precies de kern van de hiv- en aidsbestrijding,’ volgens co-voorzitter Ton Coenen, directeur van het Aids Fonds. ‘Condoomgebruik als middel tegen de verspreiding van hiv heeft alles te maken met gedragsverandering. En wat als er, zoals met PrEP, elke dag een pil geslikt moet worden, wat staat ons te doen om dat correcte gedrag voor elkaar krijgen? Hoe garandeer je levenskwaliteit nu mensen met hiv steeds ouder worden ? Maar het gaat ook over de strijd tegen het stigma van hiv, de toenemende discriminerende wetgeving in Oost-Europa en in Afrikaanse landen. Homoseksualiteit is een taboe in Afrika, maar activisten uit die landen komen er hier openlijk over getuigen.

 

Opvallend op de conferentie is de gezamenlijke presentatie van de hiv- en aidsbestrijding van drie steden: Sao Paulo, San Francisco en Amsterdam. De drie steden hebben elk de ambitie om het aantal hiv-infecties in hun stad sterk te reduceren. Dat doen ze door zowel de preventie als de behandeling van hiv te verbeteren. In Amsterdam is voor dat doel het H-team opgericht, een bijzonder samenwerkingsverband van alle partijen die betrokken zijn bij de hiv-bestrijding in die stad, waaronder de GGD, hiv-behandelaars, huisartsen, de Hiv Vereniging Nederland, het AIGHD, het Aids Fonds en Soa Aids Nederland. Het H-team richt zich op de twee grootste doelgroepen waarin de hiv-epidemie zich in Nederland manifesteert, dat zijn mannen die seks hebben met mannen en etnische minderheden. Door actiever opsporen, eerder testen en zo snel mogelijk te behandelen, wordt de gezondheid van mensen met hiv bevorderd en verdere overdracht van hiv voorkomen. De twee andere steden kennen een vergelijkbare vernieuwende aanpak van de epidemie.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de conferentie en het programma, raadpleeg http://www.aidsimpact.com/2015/

Of neem contact op met persvoorlichting Aids Fonds & Soa Aids Nederland:

Anna Nijsters

Persvoorlichting


t +31(0)20 8922 301