Londense klinieken zien drastische daling nieuwe hiv-infecties

20/01/2017

Twee seksuele-gezondheidsklinieken in Londen meldden op de valreep van het oude jaar radicale dalingen van het aantal nieuwe hiv-diagnosen dat zij stelden in 2016. Volgens onderzoekers moet de daling voor een deel worden toegeschreven aan de toename van PrEP-gebruik onder MSM.

De grootste seksuele-gezondheidskliniek in het Verenigd Koninkrijk, 56 Dean Street in Londen, rapporteerde een afname van het aantal nieuwe hiv-infecties van maar liefst 40% in 2016. Het Mortimer Market Centre (op anderhalve km. van Dean Street) meldde een ruime halvering van zijn hiv-diagnosen tussen januari en september 2016. Nooit eerder zijn zulke scherpe dalingen te zien geweest.

 

San Francisco-model in Dean Street 56

Dean Street 56 in Soho in hartje Londen is de grootste seksuele gezondheidskliniek van het Verenigd koninkrijk. Eén op de negen hiv-diagnosen van het land wordt hier gesteld en de helft van die bij Londense MSM.

 

Dr. Sheena McCormack, hoofdonderzoeker van de PROUD-PrEP-studie en verbonden aan Dean Street: ‘In 2012 zijn we begonnen met het onmiddellijk behandelen na diagnose (test & treat – red.). De helft van de homomannen bij wie we nu hiv vaststellen heeft een vroege infectie en dus minder tijd om hiv door te geven. Toch hebben we sinds 2012 niets gezien wat lijkt op wat we nu meemaken. Het kan niet anders of de daling moet voor een deel toe te schrijven zijn aan toenemend PrEP-gebruik.’

 

Dr. Alan McOwan, arts bij de kliniek, deelt die overtuiging: ‘We hebben hier in juli het San Francisco-model ingevoerd, wat inhoudt dat de mensen hier op de dag van hun diagnose krijgen de deur uitgaan met hun eerste recept voor antiretrovirale therapie. Maar dit is te kort geleden om deze daling te verklaren, die al een jaar geleden is begonnen.’

 

Is er sprake van een echte daling?

Het aantal hiv-tests dat de kliniek heeft uitgevoerd is vrijwel gelijk gebleven aan dat van het jaar ervoor. Ook het seksuele risicogedrag van de testpopulatie is nagenoeg hetzelfde gebleven. Dit valt af te leiden aan het de prevalentie van soa’s, die niet is gestegen. Zo bleef het aantal gevallen van syfilis vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. Alles wijst erop dat het om een echte daling gaat, concludeert McOwan dan ook.

 

I Want PrEP Now

In oktober 2015 is Dean Street gaan samenwerken met de website I Want PrEP Now, die mensen adviseert over de aanschaf van goedkope generieke PrEP online. Dean Street doet hiv-, soa- en nierfunctietests bij deze groep ‘informele’ PrEP-gebruikers en biedt hun ook bloedspiegelbepalingen aan om de betrouwbaarheid van pillen vast te stellen. Het aantal PrEP-gebruikers dat van deze service gebruik maakt is in korte tijd fors gestegen. Sheena McCormack: ‘In februari zagen we zo’n honderd PrEP-klanten. In juni hadden we al 400 man in dit programma en nu hebben we 500 regelmatige bezoekers.’

 

Mortimer Market Centre

 

Een dag nadat Dean Street zijn cijfers bekend maakte, kwam een andere Londense kliniek met een soortgelijk bericht. Het Mortimer Market Centre rapporteerde een daling in hiv-diagnosen van meer dan de helft in de eerste negen maanden van 2016. Dit terwijl er meer hiv-tests waren uitgevoerd en het aantal bacteriële soa-diagnosen stabiel is gebleven.

 

Dr. Mags Portman van Mortimer Market: ‘Begin 2016 hebben we besloten om mensen die PrEP online kopen actief te gaan ondersteunen. We zorgen ervoor dat onze clientèle met verhoogd risico op hiv goed geïnformeerd is over PrEP en toegang krijgt tot correcte controles gericht op verantwoord PrEP-gebruik. We blijven op onze hoede voor een mogelijke toename van soa’s, maar tot dusver is het aantal bacteriële soa’s ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. Portman deelt de mening dat de daling van hiv-diagnosen alleen maar verklaard kan worden door toenemend PrEP-gebruik.

 

PrEP-zorg in Nederland blijft uit

In Nederland zit er nog weinig schot in het beschikbaar maken van PrEP. Behalve de Amsterdamse AMPrEP-studie van het H-TEAM, waarin 376 MSM en transgenders met hoog risico op hiv PrEP verstrekt krijgen, is er geen toegankelijke (betaalbare) PrEP-voorziening. Een toenemend aantal mensen neemt zijn toevlucht tot de aanschaf van generieke middelen uit het buitenland. Voor hen is er vooralsnog geen formele ondersteuning, bijvoorbeeld door de GGD-poliklinieken seksuele gezondheid, al wordt daar wel over nagedacht.

 

Bij de huisarts-adviesgroep seksuele gezondheid van het NHG (SeksHAG) kunnen huisartsen terecht die overwegen hun patiënten te begeleiden bij informeel PrEP-gebruik.

 

Lees het verhaal van de Amsterdamse huisarts Rob Hermanussen, die zijn patiënt Maarten helpt bij verantwoord PrEP-gebruik.

 

Bronnen: Aidsmap, EveningStandardSekSoa

 

 

Zie ook Richtlijnen voor PrEP, waaronder de Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn PrEP

Zie ook ons Dossier PrEP

 

Delen