Implementatie lespakket sleutel tot succesvolle seksuele voorlichting

12/07/2017

Ook al heb je een wetenschappelijk onderbouwd lespakket van hoge kwaliteit over seksuele voorlichting, het is geen garantie dat deze voldoende in het onderwijs gebruikt wordt. Hoe zorg je ervoor dat een lespakket zodanig geïmplementeerd wordt dat het jongeren daadwerkelijk bereikt en effect heeft? Dit de kernvraag van het proefschrift van Lisette Schutte. Vandaag promoveert zij op dit onderwerp aan de Universiteit Maastricht. Schutte heeft een implementatiestrategie ontwikkeld voor Lang Leve de Liefde, een lespakket over relaties en seksualiteit van Soa Aids Nederland en Rutgers.

Lisette Schutte

Enthousiasmeren docenten is belangrijk

De implementatie van voorlichtingsprogramma’s of lespakketten wordt vaak onvoldoende of helemaal niet meegenomen bij het plannen, ontwikkelen en evalueren van interventies. Deze studie geeft inzicht in de factoren die elke stap in het implementatieproces op scholen bevorderen of belemmeren. Promotie vooraf, het enthousiasmeren van docenten om het pakket zo volledig mogelijk in te zetten en het stimuleren van het blijven gebruiken zijn bijvoorbeeld essentieel. Bij de lancering van het Lang Leve de Liefde lespakket is er samen met docenten en GGD professionals een nationale implementatiestrategie ontwikkeld. Dit was onderwerp van het promotieonderzoek evenals het onderzoek naar de effectiviteit van deze strategie.

Focus op coaching website Lesgevenindeliefde

Schutte focust in haar proefschrift op het meest vernieuwende deel van deze implementatiestrategie: online coaching website Lesgeven in de liefde om docenten te ondersteunen in het zo goed mogelijk lesgeven over relaties en seksualiteit. Hoe creëer je bijvoorbeeld een veilige sfeer in de klas om seksualiteit bespreekbaar te maken? Lesgevenindeliefde.nl geeft hier antwoord op.

Conclusies proefschrift

Docenten en programma-ontwikkelaars gebruiken een ander referentiekader als het om de kwaliteit van lesgeven gaat. Voor programma-ontwikkelaars houdt dit in dat alle lessen uit het programma of pakket gegeven worden zoals ze bedoeld zijn en alle onderdelen aan bod komen. Voor docenten wordt goed lesgeven bepaald door het hebben van lesmateriaal voor de leerlingen en didactische vaardigheden. Docenten en programma-ontwikkelaars spreken in die zin een andere taal. Doel is om deze twee werelden bijeen te brengen. Enerzijds door de deskundigheid van docenten te respecteren, anderzijds door de meerwaarde te laten zien van een goede uitrol van een lespakket waarin alle lessen behandeld worden.

Goed lesgeven over relaties en seksualiteit gaat verder dan het geven van de lessen volgens de richtlijnen. Het vraagt docenten om op een flexibele en adequate manier om te gaan met lastige of ongemakkelijke situaties in de klas. Daaraan wordt in Lesgevenindeliefde.nl aandacht besteed.

Geen enkele school voert een lesprogramma precies volgens de richtlijn of volledig uit. Het is dan ook niet realistisch om te verwachten dat docenten dit wel doen. Vaak worden programma’s aangepast aan de actuele omstandigheden. Daarmee rekening houdend is het belangrijk dat programma-ontwikkelaars en GGD-en docenten blijven ondersteunen in het zo inhoudelijk passend en compleet mogelijk uit te voeren om de effectiviteit te waarborgen. Dit vraagt om lesprogramma’s die flexibel ingezet kunnen worden en continue investering in deskundigheidsbevordering.

De implementatie van lesprogramma’s en interventies is geen vanzelfsprekendheid en moet gepland worden. Naast online coaching website Lesgevenindeliefde.nl is een bredere implementatie strategie nodig zoals in dit proefschrift is ontwikkeld.

Lang Leve de Liefde

Het Lang Leve de Liefde lespakket bestaat uit een leerlingenboekje, films en een docentenhandleiding. Docenten zijn positief over Lang Leve de Liefde. Als zij eenmaal de verlegenheid voorbij zijn en zien wat het effect van hun lessen is, dan zijn ze vaak enthousiast. ‘Dit zijn de leukste lessen van het jaar’ en ‘Normaal houden leerlingen hun aandacht maximaal twintig minuten erbij, maar hierbij de volle vijftig minuten.’

Het proefschrift is in zijn geheel te lezen op de website van Universiteit Maastricht.

 

 

Delen