Scholen: Doe mee aan de Lang Leve de Liefde Award 2019

28/10/2018

Begin 2019 wordt voor de vierde keer de Lang Leve de Liefde Award uitgereikt. Voor elke onderwijscategorie is er één award.

De award is voor scholen die:

  • structureel, dus in meerdere leerjaren, bij voorkeur ieder schooljaar, lesgeven over seksualiteit en relaties; en
  • gebruik maken van o.a. het lespakket Lang Leve de Liefde; en
  • zich onderscheiden in lessen en beleid over seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen; en
  • de pijlers van de Gezonde School (beleid, educatie, signalering en omgeving) in acht nemen.

De uitreiking van de awards vindt plaats in de Week van de liefde: 11-16 februari 2019.

Inschrijving kan tot 10 december 2018 (zie hieronder)

Lang Leve de Liefde Award voor drie schooltypes

Er worden awards uitgereikt voor drie schooltypes:

  • Lang Leve de Liefde award Voortgezet Onderwijs (VMBO/HAVO/VWO)
  • Lang Leve de Liefde award Voortgezet Onderwijs (Praktijkonderwijs)
  • Lang Leve de Liefde award MBO
     

Inzenden

Vul dit formulier in en mail dit vóór 10 december 2018 naar info@langlevedeliefde.nl
Ook scholen die in voorgaande jaren een inzending hebben gedaan, kunnen meedingen voor de award van 2019.

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit professionals werkzaam in preventie, onderzoek en onderwijs op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele vorming. Bij de beoordeling wordt gelet op vier aspecten: educatie, beleid, signalering, omgeving. Dit zijn tevens de pijlers van de Gezonde School en het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Ook de mate waarin er structureel aandacht is voor het thema relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen wordt meegenomen in de jurering.

Award en prijs

Uit de inzendingen worden per schooltype drie scholen genomineerd. De winnende school per schooltype krijgt de award en daarnaast een hele leuke prijs. Voor de genomineerde scholen is er een oorkonde en een verrassingspakket. Genomineerde scholen worden daarnaast breed onder de aandacht gebracht als inspirerend voorbeeld voor andere scholen.

Prijsuitreiking

De Lang Leve de Liefde Award 2019 wordt op de drie winnende scholen uitgereikt in de Week van de Liefde (11-16 februari 2018, rond Valentijnsdag dus).

Feedback op inzending

Alle scholen die een inzending doen krijgen feedback waarom ze wel/niet genomineerd zijn en tips om eventueel een aanvraag te doen voor het themacertificaat relaties en seksualiteit van de Gezonde School.

Belangrijke data

Tot 10 december 2018: Indienen van aanvragen via dit formulier en mailen naar: info@langlevedeliefde.nl

Week 11-16 februari 2019 (Week van de Liefde). Uitreiking award op de winnende scholen.

Meer info voor GGD’en

Wilt u een school voordragen voor de Lang Leve de Liefde Awards? Vul dit formulier en mail dit naar info@langlevedeliefde.nl
Als GGD kunt u per schooltype (BO, PRO en MBO) twee scholen in uw regio voordragen.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij de Lang Leve de Liefde Ambassadeur: Jos Poelman: jpoelman@soaaids.nl

Meer informatie?

Meer informatie over seksuele- en relationele vorming met Lang Leve de Liefde? Kijk op www.langlevedeliefde.nl
Meer informatie over seksuele- en relationele vorming in het algemeen? Kijk op seksuelevorming.nl

Meer weten over Lang Leve de Liefde Award en studiereis 2015, 2016 en 2017?

Hartelijke groet, namens Soa Aids Nederland en Rutgers,

Jos Poelman, Lang Leve de Liefde Ambassadeur

Delen