Een op de zes nieuwe hiv-diagnoses in Europa bij 50-plussers

05/10/2017

Eén op elke zes gevallen van hiv in Europa wordt gevonden bij mensen ouder dan 50 jaar.

Dat blijkt uit een onderzoek van het European Center for Disease Prevention and Control ( ECDC). Over een periode van 12 jaar is een constante toename te zien van het aantal nieuwe diagnoses bij oudere volwassenen. In de meeste gevallen werd het virus overgedragen door heteroseksueel contact. Ook werd hiv bij ouderen vaker in een vergevorderd stadium gevonden dan bij jongeren. Dat betekent dat ze langere tijd geïnfecteerd zijn zonder het te weten.

Adviseer testen op hiv bij indicatorziekten

In Nederland was geen stijging op te merken en een daling in de groep van 15- tot 49-jarigen. Een derde van de mensen met hiv in ons land is 50-plusser en een vierde van de hiv-diagnoses afgelopen jaar vond plaats in dezelfde groep. Soa Aids Nederland vindt het zorgelijk dat in Nederland 45% van de mensen met nieuwe hiv-diagnoses te laat in de zorg komt. Onder mannen met een migratie-achtergrond en mensen boven de 50 jaar ligt dit percentage nog hoger. In ons land is het essentieel om meer mogelijkheden om snel te testen aan te bieden die speciaal gericht zijn op ouderen. Ook is het van belang dat gezondheidswerkers alert zijn op hiv onder ouderen. Als er sprake is van indicatorziekten zoals andere soa’s, ziekte van Pfeiffer-achtige beelden, herpes zoster en/of onverklaarde klachten en bloedafwijkingen dan is het belangrijk om testen op hiv aan te raden.

Elk jaar worden de gegevens over nieuwe hiv-diagnoses onder mensen van 15 jaar en ouder bijgehouden in 31 landen. ECDC analyseerde deze gegevens tussen 2005 en 2012 en vergeleek de informatie over mensen boven de 50 jaar met die van mensen tussen 15 en 49 jaar. In 16 landen is het percentage diagnoses onder oudere volwassenen gestegen, waaronder Duitsland, Ierland en België. Alleen in Portugal was een afname te zien. In Estland, Letland en Malta zijn de gevonden percentages onder ouderen het hoogst. Ook het aantal jongeren van 15 tot 49 jaar met hiv in deze landen, namen toe. Ouderen zijn op zich geen risicogroep, maar ouderen met wisselende risicocontacten wel.

 

Delen