Andere aanpak ondersteunen van mensen die leven met hiv

04/10/2018

Ruim twintig jaar na de introductie van hiv-behandeling, gaat het goed met het overgrote deel van mensen met hiv in Nederland. Met alle betrokken partijen zijn we succesvoller in het behalen van de doelen: het voorkomen van hiv, het normaliseren van hiv en gezond leven met hiv. Bovendien komt de genezing van hiv langzaam dichterbij.

Ondanks dat er nog een hoop te winnen valt, bijvoorbeeld als het gaat om hiv-preventie en stigma, zien we dat de maatschappelijke aandacht voor hiv in Nederland afneemt. Hierdoor neemt ook de bereidheid om geld te geven af, zowel door de overheid als door donateurs, waardoor we andere keuzes moeten maken als het gaat om individuele hulpverlening en juridische ondersteuning van mensen die in Nederland leven met hiv.

Samen de mogelijkheden onderzoeken

Om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen die leven met hiv kunnen blijven rekenen op steun, bekijken we kritisch hoe we dit met de beschikbare middelen zo goed mogelijk kunnen doen.  Deze afweging willen we samen maken met de partij die de belangen behartigt van mensen met hiv in Nederland. Daarom is Aidsfonds – Soa Aids Nederland sinds begin dit jaar in gesprek met de Hiv Vereniging over het noodzakelijke aanbod voor ondersteuning van mensen met hiv voor de komende jaren.

Individuele hulpverlening

Als belangenbehartiger staat de Hiv Vereniging heel dicht bij de meest kwetsbare mensen die leven met hiv. Daarom heeft Aidsfonds – Soa Aids Nederland de Hiv Vereniging verzocht om individuele hulpverlening toe te voegen aan haar takenpakket. De Hiv Vereniging ziet helaas geen rol voor zichzelf op het gebied van individuele hulpverlening. We vinden dit jammer en werken nu aan een goed alternatief en hopen dit binnenkort bekend te maken. Tot het moment van een goede overdracht aan een andere organisatie kunnen mensen bij Aidsfonds – Soa Aids Nederland terecht voor deze hulpverlening.

Als professionals kun je voor individuele hulpverlening blijven doorverwijzen naar Aidsfonds - Soa Aids Nederland. Als dit verandert, ontvangen de beroepsverenigingen daar tijdig bericht over.   

Juridische zaken

Op juridisch gebied is er ook veel vooruitgang geboekt. Zo worden mensen die leven met hiv niet meer uitgesloten als het gaat om het verkrijgen van een hypotheek. Ook is er bijvoorbeeld veel jurisprudentie opgebouwd over asielzoekers met hiv. Door deze ontwikkelingen zijn antwoorden op veel vragen over juridische zaken (online) beschikbaar. Dit betekent dat we ons niet langer een vaste medewerker op dit onderwerp kunnen veroorloven. We zijn blij dat de Hiv Vereniging voor het voorzetten van het beantwoorden van persoonlijke juridische vragen met een partner in gesprek is. Uiteraard blijft Aidsfonds – Soa Aids Nederland alert op juridische misstanden rondom hiv en we zullen die aanpakken als ze zich voordoen.

Als professional kun je voor antwoorden op vele juridische vragen rondom hiv terecht op deze website of op de website van de Hiv Vereniging. Je kunt ook een e-mail sturen naar professionals@soaaids.nl. We zullen je vraag dan zo goed mogelijk doorgeleiden.    

Mensen met hiv zo goed mogelijk ondersteunen

Een veranderende wereld betekent dat we als organisaties die werken op het gebied van hiv en aids moeten herzien hoe we mensen die leven met hiv in Nederland zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dat willen we samen met onze partners blijven doen.

Delen