Aantal soa-diagnoses stabiel

09/04/2019

In 2018 bezochten bijna evenveel mensen de Centra Seksuele Gezondheid als in 2017. Ook het deel bezoekers bij wie een soa gevonden werd, bleef stabiel. Alleen het aantal hiv-diagnoses nam af. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid van het RIVM.

In 2018 voerden de Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s) in totaal 152.217 soa-consulten uit. Dat is bijna gelijk aan het aantal consulten in 2017. Het aantal consulten nam af onder heteroseksuelen, maar nam toe bij mannen die seks hebben met mannen.

Na een jarenlange stijging is sinds drie jaar het percentage CSG bezoekers met een soa stabiel. Wel nam in 2018 het aantal hiv-diagnoses verder af met 13% vergeleken met 2017. Ook bij de hiv-behandelcentra is een jarenlange daling zien te zien in het aantal nieuwe patiënten met hiv. Dit blijkt uit de cijfers van Stichting Hiv Monitoring. Soa Aids Nederland herkent de geleidelijke daling, maar vindt dat het te langzaam gaat en zet daarom in op versnelling.

De Thermometer seksuele gezondheid bericht over de belangrijkste cijfers en trends van soa's en seksuele gezondheid in Nederland. In juni 2019 verschijnt het jaarrapport soa's in Nederland in 2018.

Wil jij weten hoe je als professional zelf kunt bijdragen aan het verminderen van het aantal soa ‘s en hiv-infecties in Nederland? Je leest het in ons dossier.

 

Delen