Nieuwe Vrij Veilig Campagne: ‘Maak seks lekker veilig’

24/03/2011

Intenties ter voorkoming van soa’s onder jongeren in Nederland zijn de afgelopen jaren versterkt, het daadwerkelijke op preventie gerichte gedrag laat echter nog veel te wensen over. De nieuwe Vrij Veilig Campagne die in februari van start ging is bedoeld als steun aan jongeren om de positieve intenties in de praktijk te brengen, vooral met betrekking tot condoomgebruik.

Op woensdag 9 februari is de nieuwe Vrij Veilig Campagne ‘Maak seks lekker veilig’ van start gegaan met een persconferentie voor schoolkrantredacteuren. Zo’n 250 schrijvende jongeren waren in Studio 1 op het Media Park in Hilversum bijeen om met de campagne aan de slag te gaan. Ze konden onder andere meespelen in een vrij veilig spotje, model zijn op de campagneposter, een interview afnemen met BNN-presentatrice Zarayda Groenhart van het programma ‘Spuiten en Slikken’ en zo nog meer. Dit alles konden ze vervolgens direct met de rest van hun school delen via hun nieuwe Schoolkrantwebsite, die ze op het evenement in gebruik konden nemen. De aftrap waarbij de landelijke pers wel aanwezig mocht zijn, maar die was georganiseerd voor de schoolkrantredacties, stond model voor de rest van de campagne. Jongeren worden nadrukkelijker opgezocht en om inbreng en inhoud gevraagd. Soa Aids Nederland bepaalt voornamelijk de inhoud, jongeren krijgen meer controle over de vorm.

Maak seks lekker veilig Nederlandse jongeren scoren goed op belangrijke determinanten van condoomgebruik. Zo zijn de kennis over soa’s en de houding ten opzichte van condoomgebruik zeer positief. De vorige Vrij Veilig Campagne is er in geslaagd om de intentie van jongeren, om in nieuwe relaties condooms te blijven gebruiken totdat een soa-test is gedaan, te vergroten van 50% in 2008 naar 73% in 2009. Helaas blijkt het daadwerkelijke gedrag nog achter te blijven bij deze intenties. De nieuwe Vrij Veilig Campagne helpt jongeren om deze positieve intentie in de praktijk te brengen binnen de condoomketen; kopen, bij je hebben, communicatie en gebruik. Om te beginnen met communicatie ‘begin over condooms voordat je broek uitgaat.’

Tips geven Jongens en meiden gaan verschillend om met condoomgebruik. In principe zijn ze allemaal bekend met nut en noodzaak van condooms, maar als het er op aankomt gebruiken jongens het liefst geen condoom, tenzij de ander er over begint. Ze hebben liever wel seks met condoom dan geen seks. Meiden hebben over het algemeen het liefste seks mèt condoom, maar vinden het lastig om erover te beginnen. Daar komt nog eens bij dat zowel jongens als meiden aangeven geen behoefte te hebben aan voorlichting over veilig vrijen. Vandaar dat de nieuwe campagne de vorm kiest om tips te geven aan jongeren hoe ze betere minnaars kunnen worden. Communiceren met je partner is daar een onmisbaar onderdeel van en ‘met elkaar praten over condoomgebruik’ hoort daar logischerwijs ook bij. De campagne geeft allerlei tips over hoe je beter kunt worden in bed, waarbij de drie belangrijkste zijn:

  1. Begin over condoomgebruik voordat je broek uitgaat
  2. Voor jongens: Vrouwen vinden het fijn als je zelf over condooms begint
  3. Voor meiden: Een sterke vrouw begint zelf over condooms

De belangrijkste onderdelen van de Vrij Veilig Campagne sluiten daarmee ook goed aan bij de doelstellingen van de campagne Maak Seks Lekker Duidelijk: communicatie over wensen en grenzen en empowerment van meiden.

Jongeren bereiken De campagne ‘maak seks lekker veilig’ werkt als een drietraps raket. In februari wordt jongeren via specifieke online communities als Gamekings.tv, misslipgloss.nlmarokko.nl en anderen gevraagd om hun mening te geven over een aantal onderwerpen. Daarnaast worden ze via schoolkranten en posters in scholen geïnformeerd over de nieuw campagne. Op de posters staan de drie belangrijkste campagneboodschappen. De bij de campagne horende brochure geeft 30 tips om beter in bed te worden. Deze kunnen ook worden bekeken op de website vrijsoavrij.nl. Op de campagnesite zijn voornamelijk veel tips over ‘beter in bed worden’ te vinden en nauwelijks informatie over soa’s en condooms. Er is voor gekozen om voor inhoudelijke informatie te linken naar al vertrouwde sites als sense.infosoaaids.nl en soatest.nl.
Op vrijsoavrij.nl is daarnaast ook veel content vanuit de doelgroep zelf. Wat wordt er over het onderwerp getwitterd? Wat voor filmpjes worden gemaakt en op YouTube geplaatst? Waar staan er interessante plaatjes op Flickr?
In mei volgt fase 2 van de campagne. Hierin vragen we jongeren specifiek naar hun eigen tips om beter te worden in bed en om deze tips te verbeelden. Dit kan in de vorm van een film zijn, of een foto, maar uiteraard ook in muziek of een gedicht. Met deze inbreng wordt de Postbus 51 (fase 3) vormgegeven die in augustus/ september gepland staat.
Delen