Nieuwe jongerencampagne Maak seks lekker duidelijk

31/10/2010

Jongeren leren weerbaar te zijn tegen ongewenst seksueel gedrag

Op 1 november is de aftrap gegeven voor de jongerencampagne MAAK SEKS LEKKER DUIDELIJK, zowel landelijk als regionaal. De eerste drie weken van november is de campagne in het straatbeeld, op scholen en online zichtbaar geweest met als doel: jongeren weerbaar te maken tegen ongewenst seksueel gedrag.

Waarom deze campagne? Veel jongeren krijgen te maken met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Dit blijkt uit het recente onderzoek ‘Laat je nu horen’ van de Universiteit Utrecht en de Rutgers Nisso Groep.1 Ongewenst seksueel gedrag kan zowel fysiek (aanraken, zoenen, seks) als niet fysiek zijn. Een masturberend vriendje voor een webcam of seksueel getinte opmerkingen zijn voorbeelden van niet fysiek gedrag.
Tot op zekere hoogte vinden jongeren bepaalde grensoverschrijdingen, zoals ongewenst aangeraakt worden, erbij horen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Niet zomaar seks’2, waarbij 68 jongeren zijn geïnterviewd over hun beleving van seksualiteit. Meisjes die langdurige of terugkerende ervaringen hebben met ongewenst seksueel gedrag hebben hier veel last van. Ze hebben gevoelens van angst, boosheid, schaamte, zelfverwijt en wantrouwen ten opzichte van mannen. Alle jongeren zijn het erover eens dat het onacceptabel is tot seksuele handelingen te worden gedwongen. Eerder kwam uit het onderzoek Seks onder je 25ste3 al naar voren dat 18 procent van de meisjes en 4 procent van de jongens wel eens zijn gedwongen om iets te doen of toe te staan op seksueel gebied.

Norm stellen Een massamediale inzet van posters in bushokjes en op scholen en online banners laten foto’s van jongeren zien met hun ‘handleiding’ op het gebied van seksualiteit. Want iedere jongere heeft zijn of haar eigen handleiding. Alleen is hij of zij zich hiervan vaak niet bewust. De postercampagne richt zich op deze bewustwording en agendasetting. De algemene boodschap voor jongens is: let op signalen die meisjes geven en vraag naar wensen. Voor meisjes is het advies: durf aan te geven wat je wensen en grenzen zijn. Als jongeren goed nadenken over hun wensen en grenzen, kunnen ze deze ook beter bewaken.

Vul je eigen handleiding in op Hyves Op de Hyvescampagnewebsite www.maaksekslekkerduidelijk.nl worden jongeren uitgedaagd na te denken over hun ‘handleiding’ en deze in te vullen. Ze kunnen hun eigen handleiding vervolgens vergelijken met die van hun Hyvesvrienden. Aangezien we niet willen dat jongeren hun ouders online met deze campagne tegenkomen is de leeftijdsgrens 30 jaar!

Aanleren van vaardigheden via ‘Can you fix it?’ Hoe jongeren hun wensen en grenzen kenbaar kunnen maken, leren ze met de nieuwe online game ‘Can you fix it?’ De game is te vinden op www.sense.info, dé jongerensite voor informatie over seksualiteit. Tien filmpjes tonen situaties die uit de hand dreigen te lopen. Jongeren kunnen zelf ingrijpen wanneer ze vinden dat hun grens is bereikt. Een ‘lovecoach’ staat hen bij met adviezen. Door het spelen van deze game leren jongeren online wat de effecten zijn van verschillende handelingen en worden hen vaardigheden aangeleerd voor hoe het wel moet!

Ondersteuning voor ouders De campagne richt zich ook op ouders en docenten. Zij kunnen tieners ondersteunen bij de seksuele opvoeding en het weerbaar worden. Daarvoor lanceren Soa Aids Nederland en de Rutgers Nisso Groep de website www.uwkindenseks.nl.

Regionale ondersteuning De campagne is regionaal doorvertaald door GGD’en, aangezien ze moet voortbouwen op bestaande activiteiten, zoals de Sense-spreekuren en de ondersteuning van lesprogramma’s als ‘Lang leve de liefde’.
De GGD’en hebben een campagnepakket ontvangen waarmee ze op twee VMBO-scholen in hun regio de campagne actief invulling konden geven. Tijdens deze actie zijn jongeren op de foto gegaan met hun seksualiteitshandleiding.

Effect? Met massamedia kun je een onderwerp landelijk zichtbaar kan maken, op de agenda zetten en ervoor zorgen dat mensen er over gaan nadenken. Een massamediale campagne alleen is vaak niet voldoende om rechtstreeks gedragsverandering te bewerkstellingen. Maar een massamediale campagne met een aanvullende interventiemix is vaak erg effectief. Op deze manier worden al jaren goede effecten geboekt met de Vrij Veilig Campagne! De campagne is van te voren uitgebreid gepretest en zal ook op effectiviteit worden getoetst.

De resultaten hiervan zullen in het voorjaar beschikbaar zijn.

Vier jaar lang campagnes MAAK SEKS LEKKER DUIDELIJK is de eerste Nederlandse campagne ter bevordering van de seksuele gezondheid van jongeren uit een reeks van vier. In deze campagne staan laagopgeleide jongeren van 12 tot en met 18 jaar centraal. De komende vier jaar volgen er campagnes om de strijd aan te binden met ongewenste seks en ongewenste gevolgen van seks, zoals soa’s en ongewenste zwangerschappen.

Delen