Prostitutie belangenbehartiging

Sekswerkers hebben zich zowel in Nederland als internationaal georganiseerd om op te komen voor hun rechten en discriminatie tegen te gaan.

Sekswerkers vereniging in Nederland

PROUD

PROUD is de belangenvereniging voor en door sekswerkers in Nederland. PROUD is er voor alle sekswerkers en ex-sekswerkers ongeacht gender, seksuele oriëntatie, legale status, leeftijd, gezondheid, nationaliteit of werkvorm.

Alleen sekswerkers mogen lid worden van PROUD. De vereniging heeft leden, een bestuur en een kerngroep van actieve leden. We werken met vrijwilligers en met betaalde consultants. PROUD heeft ook een adviescommissie met niet-sekswerkers.
PROUD werkt nauw samen met Swexpertise, een platform dat al enige tijd bestaat en wordt gevormd door bijna 50 wetenschappers, verpleegkundigen, mensenrechtenactivisten en sekswerkers die kennis en kunde uitwisselen en zich sterk maken voor de positieverbetering van sekswerkers in Nederland.PROUD schreef een brief naar kamerleden Segers en Van der Staaij (CU, SGP) naar aanleiding van de ingediende motie om onderzoek dat beoogt om “een wetenschappelijke vergelijking van de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest-Europa en het effect op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen” te laten verrichten. Deze motie is aangenomen.
De brief is ondertekend door een grote,
(inter-)nationale groep organisaties, wetenschappers en belangenbehartigers.

Sekswerk Internationaal

In veel landen waar prostitutie bij wet verboden is worden de mensenrechten van prostituees met grote regelmaat geschonden. Geweld door politie, klanten en burgers en het weigeren van medische zorg door artsen en verpleegkundigen komen veel voor.
Zelforganisaties en andere actiegroepen spelen een belangrijke rol om deze misstanden aan de kaak te stellen.

De Global Network of Sex Work Projects (NSWP) is het internationale netwerk waarbij de meeste lokale en regionale organisaties zich hebben aangesloten. NSWP doet onderzoek en voert politieke lobby op onder andere mensenrechten voor sekswerkers, geweld, en gezondheid. 

Internationale sekswerk projecten

Het prostitutieteam van Soa Aids Nederland werkt nauw samen met verschillende lokale netwerken van sekswerkers verspreid over de hele wereld.
Stepping Up, Stepping Out (SUSO)
Bridging the Gaps
Stepping Stones
Hands Off

Delen