Prostitutiewet

Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche - WRP

De Wet Regulering Prostitutie (WRP) is nog steeds niet behandeld door de Eerste Kamer.
Het is niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.
Vooruitlopend op de WRP hebben sommige gemeenten inmiddels een aantal maatregelen ingevoerd, of zijn dat van plan; onder andere leeftijdsverhoging van 18 naar 21 jaar en het invoeren van intakegesprekken en registratie.
Als je wilt weten of deze regels gelden in de gemeente waar jij wil gaan werken, neem dan contact op met die gemeente.

Je kunt je vragen ook mailen naar info@prostitutie.nl

WRP
De novelle Wet Regulering Prostitutie die een landelijk uniform vergunningsstelsel voor alle seksbedrijven regelt en de leeftijdsverhoging naar 21 jaar is behandeld in de Tweede kamer en met een meerderheid van stemmen aangenomen. De novelle is doorgestuurd voor behandeling naar de Eerste Kamer.
Voor meer informatie over de wet: Rijksoverheid.nl

Registratieplicht en vergewisplicht
Soa Aids Nederland is blij dat de twee omstreden maatregelen uit de wet zijn.
Niet-geregistreerde prostituees gaan door de maatregelen in het illegale circuit werken en zijn zo onbereikbaar voor gezondheidswerkers. De registratieplicht is bovendien geen waterdicht mechanisme tegen mensenhandel.

 

Vergunningstelsel goed idee
Soa Aids Nederland is voorstander van een uniform vergunningenbeleid.
Wij vinden dat er meer vergunningen afgegeven moeten worden, zodat er genoeg werkplekken voor prostituees zijn. Door te weinig werkplekken zijn prostituees nog teveel afhankelijk van exploitanten.

Registratieplicht op gemeentelijk niveau
Hoewel er geen landelijke registratieplicht komt, hebben gemeenten wel de vrijheid hun eigen registratie voor prostituees in te voeren.
Gemeenten afzonderlijk kunnen besluiten toch een registratieplicht in te voeren op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is een bestuurlijk middel en niet strafrechtelijk, zoals in het wetsvoorstel. Het is een punt van zorg hoe de registratie informatie wordt doorgegeven aan de politie. Prostituees weten in de regel niet welke gegevens over hen worden doorgegeven.

Belastingkrant voor prostitutie

Het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) op de Wallen in Amsterdam is het actiecentrum en de huiskamer van PROUD, de Vereniging voor Sekswerkers in Nederland: www.wijzijnproud.nl
Het PIC heeft een heldere Belastingkrant geschreven; De Sekswerk Belasting Nieuwsbrief.
Verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Spaans, Roemeens en Bulgaars.

Delen