Regel je prostitutiezaken goed!

Op deze website vind je basisinformatie vanuit het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over onder andere je rechten & plichten, belastingzaken, zelfstandig werken, vergunningen, uitstappen en prostitutie informatiecentra.

Al vele jaren 'actueel'
De novelle Wet Regulering Prostitutie die een landelijk uniform vergunningsstelsel voor alle seksbedrijven regelt en de leeftijdsverhoging naar 21 jaar is behandeld in de Tweede kamer en met een meerderheid van stemmen aangenomen. De novelle is doorgestuurd voor behandeling naar de Eerste Kamer. 
Voor meer informatie over de wet: Rijksoverheid.nl

Vertaling
De tekst van de website 'Prostitutie Goed Geregeld' is vertaald in zeven talen: Engels, Spaans, Hongaars, Roemeens, Bulgaars, Chinees en Thai.

Translation
The text of the website 'Prostitution well organised' has been translated into seven languages: English, Spanish, Hungarian, Romanian, Bulgarian, Chinese and Thai

Noot: Dit onderdeel van de website is in 2009 tot stand gekomen op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Disclaimer: De organisatie (redactie) streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Delen