Opting-in in de prostitutie; uitkeringen en verzekeringen

Wanneer heb je recht op uitkeringen of bijstand en waar kun je terecht?

Stel, de exploitant wil niet meer van jouw diensten gebruik maken. Of je wordt langdurig ziek en kunt niet werken. Je hebt dus niet genoeg inkomen. Werk je volgens het voorwaardenpakket/opting-in, dan kom je niet (zoals bij loondienst) in aanmerking voor een Werkloosheidsuitkering (WW), Ziektewetuitkering of voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Wat kun je dan doen?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als je via het voorwaardenpakket werkt kunnen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid je inkomsten wegvallen. Het is daarom belangrijk om nu al na te denken over hoe je dit kunt ondervangen.
Heb je geen spaargeld of andere middelen om een periode zonder inkomsten te overbruggen, dan kun je een ziekte- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering overwegen.
Je kunt dit op drie manieren regelen:

1. Particuliere verzekering
Veel private verzekeraars bieden ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan. De verzekeringen variëren van eenvoudige basispakketten met een vaste uitkering tot uitgebreidere varianten die meer flexibiliteit bieden.
De polisvoorwaarden variëren sterk per verzekeraar en per type polis. Het is verstandig om de voorwaarden goed door te nemen en te kijken wat je wel en niet belangrijk vindt. Bij veel verzekeraars kun je vrijblijvend een offerte aanvragen.
Onderstaande punten zijn daarbij belangrijk:

  • De hoogte van de uitkering; het verzekerd inkomen.
  • De criteria voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.
  • De wachttijd of eigenrisicotermijn, wanneer moet de uitkering ingaan?
  • Welke risico’s zijn verzekerd en sluit dat aan bij wat je wilt verzekeren?
  • De maximale uitkeringsperiode.
  • Flexibiliteit: kan het verzekerd inkomen later nog verhoogd worden?
  • Indexatie, stijgt de uitkering mee met prijsveranderingen?

2. Vrijwillige ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering (UWV)
De Ziektewet (ZW) en de Wet WIA bieden ex-werknemers onder voorwaarden de mogelijkheid deze verzekeringen vrijwillig voort te zetten bij het UWV.
De vrijwillige verzekering staat open als je daarvóór als werknemer minstens één jaar verplicht verzekerd was. De vrijwillige verzekering staat tevens open voor degenen die voorafgaand een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen ontvingen.
Je moet je binnen drie maanden (dertien weken) na het einde van de verplichte verzekering aanmelden. Het is dus belangrijk op tijd hierover na te denken.
Informatie over de vrijwillige verzekering.

3. Vangnetverzekering
Verzekeraars bieden onder voorwaarden een vangnetverzekering aan voor moeilijk verzekerbare risico’s. Het gaat dan om personen die geweigerd worden door een verzekeraar of alleen een verzekering kunnen afsluiten met uitsluitingen of hoge premies.

Zwangerschap
Werk je volgens het voorwaardenpakket en wordt je zwanger, dan kan je onder voorwaarden hiervoor een zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering valt onder de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) en heet daarom: ZEZ-uitkering.
De zwangerschapsuitkering duurt minimaal 16 weken. Voor de duur van het verlof gelden dezelfde regels als bij een werknemer die in dienst is. Je mag het verlof dus 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum (vermoedelijke bevallingsdatum) in laten gaan.

Bijstand
Mocht je opeens werkloos worden, kun je bijstand aanvragen. Met deze uitkering kom je de periode door tot je een nieuwe baan hebt.
Er gelden wel bepaalde voorwaarden, want niet iedereen heeft recht op bijstand. Als je een partner hebt die je onderhoudt of een eigen woning, heb je bijvoorbeeld meestal geen recht op bijstand.
Je vraagt een bijstandsuitkering aan bij UWV WERKbedrijf in jouw woonplaats of regio. UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag door naar de gemeente. Die neemt binnen acht weken een beslissing en meldt jou dat schriftelijk.
Informatie over het aanvragen van een uitkering.

Pensioen
Het is ook belangrijk alvast na te denken over je oudedagsvoorziening. Waar ga je van leven als je stopt met werken?
De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt (met werken wordt bedoeld dat je loonbelasting betaalt voor de arbeid die je in Nederland in dienstbetrekking verricht), is verzekerd. Het maakt dan niet uit wat je nationaliteit is. Ieder jaar dat je verzekerd bent, bouw je 2% AOW-pensioen op. Je krijgt een volledig AOW-pensioen als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.

Heb je buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan ben je mogelijk niet verzekerd geweest en kan het AOW-pensioen lager uitvallen. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW.
AOW informatie

​De AOW-leeftijd wordt momenteel stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2013 en vanaf 2014 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting. Op Rijksoverheid.nl kun je zien vanaf welke leeftijd je recht hebt op AOW. Overigens is het kabinet voornemens de AOW-leeftijd sneller te verhogen.
Het is belangrijk om nu al na te denken of je naast je AOW-pensioen aanvullend ook wilt sparen voor je oudedagsvoorziening.

Meer informatie
Wil je weten waar je precies recht op hebt en aan welke voorwaarden je moet voldoen?
Kijk dan op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bel naar: 14 00.
Meer informatie over AOW en wat je zelf kunt doen aan je eigen oudedagsvoorziening vind je op www.pensioenkijker.nl
Voor meer informatie over een uitkering bij zwangerschap.

Delen