Opting-in in de prostitutie: je rechten en plichten

Werken voor een exploitant onder Opting-in: wat zijn je rechten en plichten?

Afspraken over werk en verdiensten
Voor je bij de exploitant gaat werken volgens het voorwaardenpakket, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken en een contract op te stellen. Dit contract geeft duidelijkheid over bijvoorbeeld extra werkzaamheden en hoe jullie de omzet verdelen.
Bedenk van tevoren wat je zelf wilt en laat je exploitant de afspraken vervolgens op papier zetten. Let bij het maken van deze afspraken op dat jij de volgende zaken zelf mag bepalen:

 • Op welke dagen en tijden je werkt
 • Welke kleding je draagt bij het werk
 • Wie je als klant wilt en wat je met hem doet
 • Wie je huisarts is en waar je testen kunt laten doen
 • Wanneer de exploitant jou uitbetaalt
 • Of de exploitant je thuis mag bellen of post naar je huisadres mag sturen.

Wat kun je verwachten van de exploitant?
De exploitant:

 • Houdt belasting in op alles wat jij verdient en hij laat jou zien wat hij inhoudt. Hij geeft inkomensoverzichten waarop helder staat wat je hebt verdiend en wat daarvan aan belasting en premies is ingehouden en afgedragen.
 • Zet de afspraken die jullie gemaakt hebben op papier.
 • Moet geheimhouden wat hij van jou weet, ook je adres.
 • Mag je geen klusjes erbij geven die je niet wilt doen.
 • Mag je nooit dwingen alcohol te drinken of drugs te gebruiken.
 • Mag je nooit dwingen klanten te nemen die je niet wilt of diensten te verrichten die je niet wilt.
 • Mag je nooit dwingen te werken zonder condoom.
 • Mag je niet verbieden voor andere exploitanten te werken.
 • Mag niet zomaar extra geld inhouden op jouw deel van de omzet en niets zelf houden van wat je klant aan jou betaalt voor meerwerk.
 • Mag geen boetes uitdelen.

Houdt de exploitant zich niet aan de afspraken, dan kun je dit kwijt bij de Belastingdienst. De Belastingdienst onderzoekt de melding.
Omdat je werkt, betaal je belasting. Meer informatie over belastingen en wat dat voor jou betekent bij Opting-in

Meer informatie
Wil je meer weten over je rechten en plichten? Vraag dan de brochure ‘Hoe werkt dat in de relaxbranche’ aan bij de Belastingdienst of bel 0800 – 0543.
Je kunt ook kijken op de volgende websites of bellen met:
Het Prostitutie Informatie Centrum (PIC), pic@pic-amsterdam.com
Prostitutie en Gezondheidscentrum P&G292, telefoonnummer: 020 – 531 86 00.

Delen