Opting-in in de prostitutie; belastingzaken

Wat betekent het voorwaardenpakket voor de Belastingdienst?
Bij het voorwaardenpakket werk je altijd voor een exploitant, maar voor de belastingen ben je niet in loondienst. (Dit geldt ook voor het UWV, de instantie die gaat over sociale uitkeringen).
Jouw exploitant heeft een overeenkomst met de Belastingdienst, houdt de belastingen en premies over jouw inkomsten in en draagt die af. Dat hoef je dus niet meer zelf te doen. Praat met de exploitant over wat er bij het bedrijf geldt: loondienst of voorwaardenpakket.

Let op 1:
Je moet wel jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting indienen. In de aangifte inkomstenbelasting worden alle inkomsten bij elkaar opgeteld, maar wordt ook rekening gehouden met jouw specifieke situatie.

Let op 2:
Wanneer werken onder het voorwaardenpakket de enige activiteiten zijn, is het niet nodig om je als zelfstandige in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Let op 3:
De exploitant moet voldoen aan de voorwaarden die zijn overeengekomen. Let daar dus goed op.
Als de exploitant de voorwaarden niet nakomt, doordat hij bijvoorbeeld bepaalt wat je werktijden zijn en welke kleding je moet dragen, dan ben je in loondienst. Je hebt dan net als andere werknemers recht op ten minste het minimumloon en vakantiegeld.
Kijk voor meer informatie onder 'Je rechten en plichten’ bij Loondienst.

Belasting, hoe werkt dat bij het voorwaardenpakket?
In Nederland betaal je belasting als je werkt. De exploitant meldt jou aan bij de Belastingdienst.
Hiervoor moet je een aantal belangrijke zaken regelen:

  • Je hebt een burgerservicenummer (sofinummer) nodig. Dit kun je aanvragen bij de gemeente.
  • Je exploitant geeft je twee formulieren: de Verklaring Loonheffen Opting-in en het Overzicht Loonheffingen en privacy. Vul deze formulieren in. Je exploitant of iemand van de Belastingdienst kan je hierbij helpen.
  • Laat de exploitant je originele identiteitsbewijs (ID-bewijs) zien en geef hem een kopie daarvan.

Met de exploitant maak je afspraken over verdiensten voor jouw standaardomzet en meerwerk. De exploitant houdt eerst omzetbelasting in over alles dat de klant heeft betaald. Wat overblijft, verdeelt hij tussen jou en zichzelf volgens de afspraken.
Bij elke uitbetaling moet de exploitant je een overzicht geven waarop je kunt zien wat je hebt verdiend en hoeveel belasting er is ingehouden.
Bewaar deze overzichten!
Aan het begin van een nieuw jaar krijg je van de exploitant een jaaroverzicht van het afgelopen jaar. Bewaar dit ook. Je hebt dit nodig als je de aangifte inkomstenbelasting moet invullen.

Privacy
De Belastingdienst en de exploitant hebben geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze je gegevens vertrouwelijk moeten behandelen.
De enige gegevens die ze van jou nodig hebben zijn:

  • Burgerservicenummer (sofinummer).
  • Voorletters, tussenvoegsels en achternaam.
  • Geboortedatum.
  • De datum waarop je begint.
  • Wat je verdient en over welke periode.

Meer informatie
Voor meer informatie over het voorwaardenpakket, de belastingen en de berekeningen ervan vraag je de brochure ‘Hoe werkt dat in de relaxbranche’ aan bij de Belastingdienst of bel: 0800 – 0543.
De Belastingdienst kan je ook helpen met het invullen van je formulieren.
Je burgerservicenummer (sofinummer) kun je aanvragen bij je gemeente.
 

Delen