Wanneer heb je recht op uitkeringen of bijstand en waar kun je terecht?

Stel, je wordt ontslagen of je exploitant gaat failliet. Of je wordt langdurig ziek en je kunt niet werken. Je hebt dus niet genoeg inkomen. Wat kun je dan doen?

Werk je voor een exploitant in loondienst, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een Werkloosheidsuitkering, Ziektewetuitkering of voor een uitkering voor arbeidsongeschiktheid (WIA).
Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen die gelden voor deze uitkeringen.

Ziekte: bij ziekte moet de werkgever je het loon doorbetalen. Je ontvangt dan minstens 70% van je loon en minimaal het wettelijk minimumloon. Je werkgever betaalt je maximaal 2 jaar het loon door als je ziek bent. Als je na 2 jaar nog steeds ziek bent, kan je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). Het UWV beoordeelt of je daar recht op hebt.

Mocht je opeens werkloos worden en geen recht hebben op deze uitkeringen, dan kun je bijstand aanvragen. Hiermee kom je de periode door tot je een nieuwe baan hebt. Maar ook hier gelden bepaalde voorwaarden. Als je bijvoorbeeld een partner hebt die je onderhoudt of je hebt een eigen woning, dan heb je meestal geen recht op bijstand.

Werkloosheidsuitkering

Het kan zijn dat je werkloos raakt. Op www.werk.nl kun je je inschrijven als werkzoekende. Ook kun je hier (elektronisch) een WW-uitkering aanvragen. UWV neemt vervolgens contact met je op.
Heb je geen internet? Ga dan langs bij een vestiging van UWV WERKbedrijf bij jou in de buurt.
Je vraagt een bijstandsuitkering aan bij UWV WERKbedrijf in jouw woonplaats of regio. UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag door naar de gemeente. Die neemt binnen acht weken een beslissing en meldt jou dat schriftelijk.

Meer informatie
Wil je weten waar je precies recht op hebt en aan welke voorwaarden je moet voldoen?
Kijk dan op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bel naar: 14 00.

Delen