Belasting, hoe werkt dat bij loondienst in de prostitutie?

Salaris
In Nederland betaal je belasting als je werkt. Je hebt hiervoor een burgerservicenummer (sofinummer) nodig, dat je bij de gemeente kunt aanvragen. De exploitant moet omzetbelasting en loonheffing betalen. Dit doet hij over je normale inkomsten, maar ook over drankgeld en andere extra’s. De exploitant kan drie soorten loon betalen:

  • Vast basisloon: voor het afgesproken werk en de tijd dat je aanwezig bent.
  • Prestatieloon: een bedrag per seksuele dienst.
  • Variabel loon: een bedrag voor jouw bijdrage aan de drankomzet.

De exploitant betaalt je salaris netto uit en geeft je bij elke betaling een loonoverzicht (salarisstrookje). Hierop kun je zien wat je hebt verdiend en wat de exploitant inhoudt. Je krijgt na afloop van het jaar ook een jaaroverzicht. Bewaar deze overzichten. Je hebt ze nodig als je de aangifte inkomstenbelasting moet invullen.

Privacy
De Belastingdienst en de exploitant hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze je gegevens vertrouwelijk moeten behandelen. De enige gegevens die ze van jou nodig hebben zijn:

  • Burgerservicenummer (sofinummer).
  • Voorletters, tussenvoegsels en achternaam.
  • Geboortedatum.
  • De datum waarop je begint met werk.
  • Wat je verdient en over welke periode.

Meer informatie
Voor meer informatie over de belastingen en voor hulp bij het invullen van je formulieren kun je terecht bij de Belastingdienst of bel naar: 0800 – 0543.
Je burgerservicenummer (sofinummer) kun je aanvragen bij je gemeente.
 

Delen