Je rechten en plichten bij loondienst in de prostitutie

Werken voor een exploitant in loondienst: wat zijn je rechten en plichten?
Vraag de exploitant om een schriftelijke arbeidsovereenkomst te maken voordat je in loondienst gaat werken. De exploitant is in ieder geval verplicht om jullie afspraken over het salaris, de plaats waar je werkt en hoeveel uren je op een dag of per week werkt, schriftelijk vast te leggen. De arbeidsovereenkomst moet duidelijkheid geven over bijvoorbeeld extra werkzaamheden.

Vraag om een kopie van de arbeidsovereenkomst die door jullie beiden ondertekend is. Onderteken de arbeidsovereenkomst alleen als je de inhoud kent.

Financiële zekerheid

 • ​Als je een arbeidsovereenkomst hebt, geeft dit je financiële zekerheid. Je hebt recht op wettelijk minimumloon en vakantiebijslag. De exploitant is verplicht je ten minste het wettelijk minimumloon te betalen.
 • Vanaf 1 juli 2018 is het bruto minimumloon voor werknemers van 22 tot 65 jaar per dag € 73,58 en bij een volledige werkweek (36 uur per week),  € 1.594,20 per maand. De hoogte van het minimumloon verandert tweemaal per jaar. Voor werknemers onder de 22 jaar geldt een lager bedrag, voor werknemers van 21 jaar is het minimumloon € 1.355,05  per maand (stand bedragen per 1 juli 2018).
 • Als je voor het eerst loon ontvangt – je wordt bijvoorbeeld per week of per maand uitbetaald – moet de exploitant je een loonstrookje geven waarop het loonbedrag staat en de samenstelling van de bedragen die op het loon zijn ingehouden. Bij elke wijziging van het loonbedrag of de inhoudingen moet hij dit doen, zodat je precies de wijzigingen kunt bijhouden.
 • Als de exploitant voor huisvesting zorgt, mag hij daarvoor maximaal 20% van je bruto minimum (jeugd)loon inhouden. Ook de (eventueel) door hem betaalde kosten voor een ziektekostenverzekering mag hij inhouden tot maximaal 10% van je bruto minimumloon. Houdt de werkgever meer in of houdt hij voor iets anders een bedrag in waardoor je minder dan het minimum(loon) betaald krijgt, dan mag dat niet.
 • Daarnaast is de exploitant verplicht je salaris door te betalen als je ziek bent.
 • Bovendien heb je recht op een doorbetaalde vakantieperiode van ten minste vier weken per jaar. Ook kun je niet zomaar ontslagen worden en mag de exploitant je alleen werk geven waar je voor bent aangenomen.
 • Als je een oproepcontract hebt en je wordt opgeroepen, dan is je werkgever verplicht je ten minste drie uur uit te betalen.

Zwangerschap
Bij zwangerschap heb je recht op 16 weken betaald zwangerschapsverlof. Het UWV betaalt als compensatie de exploitant jouw loon.

Gezond en veilig werken
Jij hebt er alle recht op om gezond en veilig te werken. Werk je in loondienst voor een exploitant, bijvoorbeeld in een club of in de escort, dan mag je rekenen op het volgende:

 • De exploitant is verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.
 • De exploitant voert een safe sex beleid; hij adverteert dus niet met onveilige seks en laat GGD controle toe.
 • De ruimte waar je werkt moet schoon zijn, er moet gelegenheid zijn je te wassen en er moeten voldoende schone handdoeken zijn.
 • De exploitant moet er voor zorgen dat je geen risico's loopt met de klanten; in een club moet je vanuit je werkruimte om hulp kunnen vragen die dan ook direct komt. In de escort moet ook geregeld zijn, dat het op de werkplek (bijvoorbeeld bij een klant thuis) veilig is.
 • Ook je werk- en rusttijden zijn aan regels gebonden. Zo heb je recht op anderhalve vrije dag in de week (of drie vrije dagen in twee weken), op voldoende pauzes en is je arbeidstijd beperkt tot maximaal 12 uur per dag en maximaal 48 uur gemiddeld per week. Let wel: alle tijd die je in de zaak doorbrengt en je niet vrij bent, is arbeidstijd.

Klachten melden
Als je onderbetaald wordt of ongezond of onveilig moet werken kun je dit melden bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW kan ook een onderzoek instellen.

Wil je geen onderzoek, dan noteren ze het probleem alleen als klacht. Door ook dit soort klachten te noteren krijgt de Inspectie SZW een beter beeld van wat er in de prostitutie speelt op het gebied van veiligheid en gezondheid.
De Inspectie SZW behandelt je gegevens altijd vertrouwelijk.
www.inspectieszw.nl

Verplichtingen
Als je in loondienst werkt, moet jij je aan je werkrooster en andere afspraken houden die in je arbeidsovereenkomst staan. Je hebt dus minder vrijheid dan wanneer je werkt als zelfstandige of werkt volgens het voorwaardenpakket (opting-in).

Omdat je werkt, betaal je belasting. Meer informatie over belastingen en wat dat voor jou betekent, vind je onder 'Belasting, hoe werkt dat?’.

Meer informatie
Meer informatie over rechten en plichten vind je op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bel naar: 14 00.
Bij het UWV vind je ook veel informatie: 0900 – 9294.
Wil je een klacht melden?
​Dan kun je terecht bij de Inspectie SZW of bel met 0800-5151. 

Delen