Stoppen met prostitutie

Er zijn verschillende organisaties die je kunnen begeleiden bij het zoeken naar een andere baan. Ze kunnen je ook hulp geven bij het wegwerken van eventuele schulden of het vinden van onderdak. Of ze kunnen je helpen als je verslavingsproblemen hebt. Op deze page vind je 'uitstapprogramma's' in de acht regio's van Nederland.

Wil je stoppen met je werk in de prostitutie?

​In verschillende gemeenten bestaan speciale ‘Uitstapprogramma’s’ waarin allerlei organisaties samenwerken om jou te helpen bij het stoppen met werk in de prostitutie en het zoeken naar ander werk.
Samen met een begeleider bepaal je bij aanvang van het uitstapprogramma welke doelen je wilt bereiken en binnen welke termijn. Dit kan onder andere zijn het vinden van een andere baan, het verbeteren van je gezondheid, het op orde brengen van je financiën, het vinden van huisvesting.
Het uiteindelijk bereiken van deze doelen hangt, ondanks een uitgebreid aanbod van hulpverlening, voor een groot deel af van de inzet van jouzelf als deelnemer.

Wil je meer weten over een uitstapprogramma?

In onderstaande steden/regio's zijn organisaties met eigen uitstapprogramma’s of zij kunnen je verwijzen.

Amsterdam

P&G292
Prostitutie en Gezondheidscentrum 292 / HVO-Querido
020-531 8600
info@pg292.nl

Scharlaken Koord
(Haarlem, Haarlemmermeer en Flevoland)
020-622 6897
info@scharlakenkoord.nl

Den Haag

SHOP
Den Haag en omgeving
070-3614747
info@shop-denhaag.nl 

Stichting de Haven
070-402 08 04
info@stichtingdehaven.nl

Rotterdam

Stichting Humanitas
Rotterdam en omgeving
010-2211715
pmw@stichtinghumanitas.nl

Door2Door
Vertrouwenspersoon

Noord Nederland

Friesland
Fier
058-215 7084 
Participatie@fier.nl

Groningen
Terwille
050-3117200
bureaudienst@terwille.nl

Oost Nederland

Gelderland
Next Step II
next.step@iriszorg.nl  

Gelderland Zuid
Meldpunt Bijzondere Zorg
024-3297240 
mbzteamnijmegen@ggdgelderlandzuid.nl

Overijssel
Stichting De Kern
038-547300
sec@stdekern.nl

Enschede

 

 

 

Oost Brabant en Limburg

Terecht / Leger des Heils
Inloop en adviescentrum: 06-22888365
Terecht-LB@legerdesheils.nl

 

 

West Brabant en Zeeland

RUPS
Breda, Tilburg, Bergen op Zoom, Roosendaal, Middelburg

’s-Hertogenbosch en omgeving

Maatschappelijke Opvang Den Bosch
073-6139225
pmw@modenbosch.nl
www.modenbosch.nl

 
 
 
 
Delen