Huisvesting en (nood)opvang voor sekswerkers

Ben je op zoek naar huisvesting of (nood)opvang?
Vaak zijn er in je eigen gemeente instellingen waar je tijdelijk kunt verblijven. Bij onderstaande instanties vind je meer informatie over opvang en huisvesting.

  • www.shop-denhaag.nl, SHOP is de Stichting Hulpverlening en Opvang Prostituees in Den Haag. Telefoon: 070 – 361 47 47.
  • www.pg292.nl, P&G292 biedt zelf geen opvang, maar kan wel doorverwijzen. Telefoon: 020 - 5318600. Geopend op werkdagen van 14.00 uur tot 22.00 uur.
  • www.legerdesheils.nl, het Leger des Heils vind je in diverse gemeenten in Nederland. Deze organisatie biedt hulp als je problemen hebt met huisvesting of schulden. En zij bieden een luisterend oor.
  • Fier  Fier biedt hulp aan mensen die veel hebben meegemaakt en daardoor problemen hebben. Telefoon: 088 - 20 80 000
  • www.humanitaspmw.org, Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk geeft hulp aan prostituees in Rotterdam. Telefoon: 010 – 23 65 212
  • www.deregenboog.org, De Regenboog is een stichting in Amsterdam voor de zorg en opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. Telefoon: 020 – 531 76 00.
  • www.hulpuitprostitutie.nl, Scharlaken Koord is een maatschappelijke organisatie die zich in meerdere steden bezighoudt met hulpverlening aan prostituees. Met name op het gebied van preventiewerk, straatwerk, en maatschappelijk werk. Telefoon: 020 – 622 68 97.

Ben je slachtoffer van mensenhandel, dan kun je via de hulpverleners in je woonplaats ook terecht bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha). Deze onafhankelijke stichting organiseert de opvang van slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel. Alles wat je vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
E-mail: info@comensha.nl of bel: 033 – 448 11 86 (ma-vrij van 8.00 tot 19.00 uur). Je kunt informatie in het Nederlands en het Engels krijgen.

Delen