Ongedocumenteerd of zonder papieren (illegaal) in Nederland?

Iedereen in Nederland heeft recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit is alle zorg die een arts nodig vindt, dus niet alleen in levensbedreigende situaties. Lees hieronder over de mogelijkheden en je rechten tot gezondheidszorg.

Geen verblijfsvergunning, wel recht op medisch noodzakelijke zorg

Als je zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland woont, kun je geen zorgverzekering afsluiten. Je hebt wel recht op medisch noodzakelijke zorg, ook als je deze niet kan betalen. Je wordt eerst gevraagd de kosten zelf te betalen. Lukt dit niet, bespreek dit dan met de arts. Er kan dan mogelijk een betalingsregeling getroffen worden of de zorgverlener kan de kosten terugkrijgen van het Zorginstituut Nederland

ricardo-fiets

Geen verblijfsvergunning, wel hiv- of soa-test


Als je geen verblijfsvergunning hebt kun je voor een hiv- of soa-test terecht bij je huisarts of een GGD.

Mocht het bij de huisarts of GGD niet lukken, om wat voor reden dan ook, dan kun je terecht op het spreekuur van Dokters van de Wereld in Amsterdam of Den Haag.

Dokters van de Wereld heeft diverse voorlichtingsmaterialen voor ongedocumenteerde migranten, waaronder een informatiefolder in diverse talen en de voorlichtingsfilm ‘Op zoek naar zorg en zonder papieren’. Hierin worden scenes nagespeeld bij de huisarts, in het ziekenhuis en bij de apotheek.

 

Ondersteuning

Ben je zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland en heb je niet-medische vragen of behoefte aan ondersteuning? Organisaties die je mogelijk kunnen helpen zijn:

Toegang tot hiv- en soa-zorg

Niet alle zorgverleners zijn goed op de hoogte over welke hiv- en soa-zorg verleend kan of moet worden aan onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Er is een rapport met informatie hoe toegang tot gezondheidszorg in het algemeen en de toegang tot hiv- en soa-zorg in het bijzonder geregeld zijn in Nederland. Wijs je arts of verpleegkundige op dit rapport

Delen