Seks, soa’s en eergerelateerd geweld

Wat is eergerelateerd geweld? Wat is eer? Wat heeft dit met seks en soa’s te maken? Waar komt het vooral voor? Waar vind je meer informatie?

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld zijn alle vormen van dwang, fysiek en psychisch geweld om te voorkomen dat een lid van de familie een ‘misstap’ zet die de familie-eer in een bepaalde gemeenschap kan schaden, en alle geweld tegen de (vermeende) ‘eerschender’ om de geschonden eer te herstellen. Dit ‘eergeweld’ varieert van beperking van de bewegingsvrijheid tot mishandeling, van verstoting tot zelfs moord.

Slachtoffers van eergerelateerd geweld kunnen zowel vrouwen en meisjes als mannen en jongens, homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn. Eergerelateerd geweld komt in bepaalde culturen voor, het betreft de eer van een groep of familie. Het wordt ook aangemoedigd en beloond door diezelfde groep. De pleger van eerwraak kan veelal rekenen op begrip van zijn omgeving. Eergerelateerd geweld wordt ook wel ‘eerwraak’ genoemd.

Wat is eer?

Eer is de waarde van een persoon of zijn familie in een omgeving waar meestal een wij-cultuur heerst en waar men gemeenschappelijke normen en waarden deelt. De eer van een persoon of familie wordt bepaald door de gemeenschap. Eer is een bezit dat kan worden afgepakt, gestolen of aangetast. Het bezit van eer is zo belangrijk, dat sommige mensen bereid zijn hun leven of dat van iemand anders op te offeren om de eer te verdedigen of terug te winnen. 

foto-dolapo-in-het-riet-kle

Wat heeft eergerelateerd geweld te maken met seks en soa’s?

Een reden waardoor de eer van een familie bedreigd kan worden is wanneer bijvoorbeeld een meisje verliefd wordt op een jongen, die door de familie niet geaccepteerd wordt. Of wanneer vermoed wordt dat ze seks heeft voor het huwelijk. Men is dan bang dat de hele familie met de nek wordt aangekeken. Juist omdat niet verwacht wordt dat iemand seks heeft, is die persoon vaker niet goed voorbereid en is de kans op seks zonder condoom groter. Met risico op een soa of ongeplande zwangerschap. Dit kan de familie te schande maken.
 

Een ander voorbeeld is wanneer van een zoon gedacht wordt homoseksueel te zijn. De familie-eer kan hierdoor worden aangetast, wanneer dit niet geaccepteerd wordt door de gemeenschap. Deze zoon kan dan met geweld uitgehuwelijkt worden aan een vrouw om zo de eer van de familie te redden. 

Waar komt eergerelateerd geweld vooral voor?


Eergerelateerd geweld komt vooral voor in traditionele patriarchale gemeenschappen in landen rondom de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Dit zijn samenlevingen waar mannen het meestal voor het zeggen hebben. Bij sommige familieculturen, in bijvoorbeeld Turkije, Marokko, Pakistan of Afghanistan, kan de ‘eer van de familie’ dus belangrijker zijn dan het goed voelen van een afzonderlijk familielid. 
 

eye-klein

Meer weten?

Eerwraak in Nederland

In Nederland komt eerwraak voor in migrantengemeenschappen uit landen met een traditionele patriarchale samenleving, bijvoorbeeld Turkije, Marokko, Pakistan of Afghanistan. Er is in Nederland veel aandacht voor eergerelateerd geweld. Gelukkig stappen steeds meer mensen af van het idee van wraak om de ‘eer’ te herstellen. Ook in de thuislanden gaan de ontwikkelingen door en je ziet soms dat mensen die lange tijd geleden zijn geëmigreerd naar Nederland traditioneler zijn dan de gemeenschap in het thuisfront.

Ondanks het feit dat eer heel echt is en voelt, leert de ervaring dat er ook bewegingsruimte is. Je kunt hulp zoeken om de angst voor eerschending weg te nemen. Zo is er niet één reactie in de gemeenschap, maar verschillende. Zoek daarom naar mensen in de gemeenschap die je kunnen ondersteunen of opener zijn. En er zijn instanties die je helpen wanneer je bang bent voor eerwraak.

Delen