Positieve Krachten Bundelen

Ben jij hiv-positief? En vind je het moeilijk om erover te praten, maar zou je dat wel graag willen?

Wil jij het maatje zijn van iemand met hiv?

Ben jij zorgprofessional en zou je iemand door willen verwijzen naar het project Positieve Krachten Bundelen?

Positieve Krachten Bundelen

 

Het project Positieve Krachten Bundelen (PKB) koppelt hiv-positieve vrijwilligers aan migranten met hiv. De vrijwilliger is een ‘maatje’ die de hiv-patiënt laat zien dat je met hiv een goed en gezond leven kunt leiden. Het maatje helpt, vanuit persoonlijke ervaring, de ander om hiv een plek in haar of zijn leven te geven. De vrijwilliger is gesprekspartner, vertrouwenspersoon en rolmodel.

 

Hiv-patient

Ben jij hiv-positief? En vind je het moeilijk om erover te praten, maar zou je dat wel graag willen? Lukt het niet om je hiv-behandeling vol te houden? En ben je bang dat anderen erachter komen dat je hiv hebt? Je bent niet alleen. In Nederland zijn er veel mensen die, net als jij, hiv hebben. Het project Positieve Krachten Bundelen (PKB) kan je in contact brengen met een man of vrouw die ook hiv heeft, jouw taal spreekt en bekend is met verschillende culturen. Iemand die zelf hiv heeft, begrijpt heel goed hoe jij je voelt.

 

Maatje

Wil jij het maatje zijn van iemand met hiv? Ben jij migrant en hiv-positief en ga je hier goed mee om? Dan ben je een voorbeeld voor anderen. Jij kunt, als hiv-positieve migrant, het maatje zijn van een man of vrouw met hiv. Vanuit jouw persoonlijke ervaring ondersteun je een andere migrant bij het omgaan met hiv binnen de gemeenschap, met de taboes en het stigma. Ook help je de ander om te accepteren dat zij of hij hiv heeft. Het project Positieve Krachten Bundelen (PKB) koppelt migranten met hiv aan vrijwilligers met hiv die dezelfde taal spreken.

Professional

Onderzoek en ervaring tonen aan dat de behandeling van hiv-positieve migranten een slechter verloop heeft dan die van patiënten van Nederlandse afkomst. Taboes en stigma rondom hiv spelen hierbij een grote rol. Vrijwilligers van het PKB-project ondersteunen kwetsbare patiënten met hiv bij het leren omgaan met hiv. Professionals zien positieve resultaten.


Positieve Krachten Bundelen

PKB is een Rotterdams initiatief waarin formele zorg, informele zorg en burgerkracht samenkomen door hiv-positieve migranten, als vrijwilliger, te koppelen aan kwetsbare migranten met hiv. Stichting Mara en het Erasmus Medisch Centrum voeren het project uit in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis en Soa Aids Nederland. PKB is in 2013 gestart in Rotterdam. Het is de bedoeling het uit te breiden naar andere gemeenten in Nederland.

 

Direct aanmelden

Voor het direct aanmelden van maatjes en vrijwilligers, neem contact op met de PKB-coördinator in Rotterdam:

Organisatie: Stichting Mara
Telefoon: 010 – 4116085
E-mail: pkb@maraprojecten.nl

ROAD-programma

In 2013 startte het Erasmus Medisch Centrum met een grootschalig onderzoeksprogramma dat zich richt op het verbeteren van de therapietrouw en gezondheid van Rotterdamse migranten met hiv. Eén van de onderdelen van het zogeheten ROAD (ROtterdam ADherence)-programma is het project PKB. Migranten met hiv die goed met hun ziekte omgaan (getrainde vrijwilligers), worden gekoppeld aan migranten met hiv die moeite hebben met het omgaan met hiv en/of het volhouden van de behandeling ervan. De vrijwilligers zijn hen tot steun.

Delen