Mythes en stigma rond hiv

Er bestaan mythes over hiv. Een mythe is een verhaal dat veel mensen kennen of gehoord hebben, maar dat niet waar is. Een mythe over hiv is bijvoorbeeld dat alleen mensen met een losse seksuele moraal hiv krijgen. Of dat artsen met anderen over jouw gezondheid praten. Door deze mythes blijven het stigma en taboe rond hiv groot.

Taboe en stigma

Het taboe en stigma rond hiv zijn groot. Voor een deel ligt dit aan een gebrek aan kennis over hiv. Horen dat je hiv-positief bent is voor vrijwel iedereen moeilijk en het kost tijd om deze boodschap te verwerken. Ondanks dat er goede medicijnen tegen hiv zijn, is goed (leren) leven met hiv soms ingewikkeld. Dit kan te maken hebben met klachten die je kunt krijgen, zeker wanneer je geen medicijnen gebruikt. Of wanneer er geen medicijnen beschikbaar zijn.


Losbandig leven?

Leven met hiv kan ook ingewikkeld zijn omdat in sommige culturen het taboe en stigma rond hiv extra groot zijn. Zo wordt het in de Afrikaanse cultuur vaak als een grote schande ervaren, wanneer iemand hiv krijgt. Het krijgen van hiv wordt vaak in verband gebracht met een losbandig seksueel leven of homoseksualiteit. Dit hoeft niet het geval te zijn en bovendien maakt het niet uit hoe iemand hiv krijgt. Toch lopen vooral vrouwen het risico met de nek aangekeken te worden of soms zelfs uit hun gemeenschap te worden verstoten. Uit schaamte en angst houden daarom veel mensen hun mond. Ze durven zich niet te laten testen en daardoor komen ze er veel te laat achter dat ze hiv hebben. Er is dan vaak al gezondheidsschade die voorkomen had kunnnen worden met eerder testen en sneller behandelen.

Nogmaals: het maakt niet uit hoe iemand hiv heeft gekregen! Het is veel belangrijker dat je snel behandeld wordt met goede medicijnen.

Angst voor testen en behandelen

 


Sommige groepen allochtone Nederlanders ervaren een grotere drempel om te testen op hiv en andere soa's. Ze schamen zich om naar een arts te gaan wanneer ze risico gelopen hebben. Soms zelfs zijn ze bang dat de arts over hen roddelt met anderen. In Nederland heeft iedere arts en verpleegkundige geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat gegevens over jouw gezondheid niet zonder jouw toestemming met anderen mogen worden gedeeld, dus ook niet met familieleden. Als blijkt dat je hiv of een andere soa hebt, kan een arts dit dus niet zomaar aan andere mensen vertellen.

foto-oog-klein

Delen