Gezondheidszorg in Nederland

Hoe werkt de gezondheidzorg in Nederland? Waar kan ik terecht wanneer ik hiv-positief ben?

Als je hiv hebt

Als uit de hiv-test blijkt dat je hiv hebt, word je doorverwezen naar een internist in een hiv-behandelcentrum in een ziekenhuis. In Nederland zijn zes en twintig ziekenhuizen en vier kinderziekenhuizen aangewezen als behandelcentrum, die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling en zorg voor mensen met een hiv-infectie. Hier werken verpleegkundigen als verpleegkundig specialist hiv/aids ook wel hiv-consulent genoemd.
 

Internist en hiv-consulent

Je komt onder behandeling bij een internist en krijgt een hiv-consulent toegewezen. De internist richt zich op het medische aspect van hiv, terwijl de hiv-consulent er vooral is voor de psychosociale begeleiding en ondersteuning. De arts en de hiv-consulent in het ziekenhuis vertellen je meer over de behandeling van hiv met hiv-remmers. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk met medicijnen te beginnen, zodat je immuunsysteem (gezondheid) dan zo goed mogelijk blijft. Hiv is een chronische aandoening.

Hier vind je alles over:

  • verschillende zorgverleners

  • zorgkosten en zorgverzekering

  • recht op duidelijke informatie en een tolk

  • ben je asielzoeker of heb je geen verblijfsvergunning?

En eentip voor je zorgverlener over een rapport over toegang tot hiv- en soa-zorg. 

foto-hiv-consulent-hans

Informatie over je rechten en plichten als werknemer

Zoek je informatie over werken met hiv en over je rechten en plichten als werknemer? Kijk dan eens op positiefwerkt.nl

Of ben je genoodzaakt je (langdurig) ziek te melden in verband met je hiv-status? Dit kan veel vragen oproepen bijvoorbeeld over je functie, uitkeringen en arbeidsvoorwaarden. De app
 ‘Denkhulp voor chronisch zieken’ is speciaal ontwikkeld om je vragen hierover te beantwoorden. 

Delen