Segélyek és biztosítások a feltételcsomag esetén

Mikor van önnek joga segítségre és szociális segélyre és hova fordulhat ez ügyben?
Képzelje el, hogy a munkáltatója nem akarja többet igénybe venni a szolgáltatásait. Vagy hosszú ideig betegeskedik, és nem tud dolgozni. Ön tehát nem rendelkezik elég jövedelemmel. Amennyiben ön a feltételcsomag /opting –in/ szerint dolgozik, akkor ön nem jogosult (eltérően az alkalmazásban levő személyzet) a munkanélküli segélyre (WW), a betegsegélyre a Munka és Jövedelemre vonatkozó Munkatörvény értelmében (WIA).
Mit tehet ön ebben az esetben?


Munkaképtelenségi biztosítás
Amennyiben ön a feltételcsomag szerint dolgozik, betegség és munkaképtelenség esetén megszűnnek a jövedelemforrásai. Ezért fontos, hogy már most elgondolkozzon azon, hogy ezt a helyzetet esetleg hogyan oldhatja meg.
Amennyiben ön nem rendelkezik spórolt pénzzel vagy más forrásokkal, hogy áthidalhassa azt a periódust, amelyben nincs jövedelme, akkor megfontolhatja a beteg- és/vagy munkaképtelenségi biztosítást.
Ezt háromféleképpen intézheti el:

1.    Magánbiztosítás
Több magánbiztosító is kínál beteg- és munkaképtelenségi biztosítást. A biztosítások az egyszerű alapcsomag által biztosított fix segély és a nagyobb rugalmasságot biztosító kibővített biztosítási csomagok között variálnak. A biztosítási kötvény feltételei biztosítóként és a kötvény típusai szerint erős ingadozásokat mutathatnak. Ésszerű, hogy alaposan nézze át a feltételeket, hogy mi az, amit ön fontosnak tart vagy nem. Sok biztosító társaságnál kötöttségek nélkül kérhet ajánlatot.
Ebben az esetben az alábbi pontok fontosak:

  • A segély összege; a bebiztosított jövedelem
  • A betegség és munkaképtelenség kritériumai
  • A várakozási idő és a saját rizikó időszaka, mikortól kell elkezdődnie a segély kifizetésének?
  • Milyen kockázatok vannak bebiztosítva és mennyire felelnek meg ezek annak, amit be akar biztosítani?
  • A maximális segélyperiódus
  • Rugalmasság: növelhető-e később a bebiztosított jövedelem?
  • Indexálás, nő-e a segély összege az árak változásaival?

2.    Önkéntes betegbiztosítás és/vagy WIA-biztosítás (UWV)
A betegségre vonatkozó törvény (ZW) és a WIA törvény megadja a lehetőséget a volt munkavállalóknak arra, hogy ezeket a biztosításokat önkéntesen továbbra tovább vigyék az UWV-nél. Az önkéntes biztosítást abban az esetben folytathatja, ha azelőtt legalább egy évig munkavállalóként kötelező biztosítása volt. Az önkéntes biztosítás ezen kívül abban az esetben is folytatható, ha az illető személy előzőleg egy segélyben részesült a munkavállalói biztosítás alapján. Önnek a kötelező biztosítás lejárta után három hónapon belül (tizenhárom hét) jelentkeznie kell. Tehát fontos, hogy erről időben elgondolkozzon.

3. Védőháló biztosítás
A biztosító társaságok bizonyos feltételek mellett védőháló biztosításokat is kínálnak a nehezen biztosítható kockázatokra. Olyan személyekről van szó, akiket egy biztosító társaság elutasított, vagy akik kizárólag egy kizárásokat tartalmazó és magas árú biztosítást tudnak lekötni.

Terhesség
Amennyiben ön a feltételcsomag szerint dolgozik és terhes lesz, akkor bizonyos feltételek mellett kérelmezhet egy terhességi segélyt az UWV-nél. Ez a segély a Magánvállalkozó és Terhesség (ZEZ) szabályozás alá esik, ezért: ZEZ-segélynek hívják.
A terhességi segély minimálisan 16 hétig tart. A terhességi szabadság idejére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az alkalmazottak esetében. A segély a kiszámított szülési idő (feltételezett szülési idő) előtt 6-4 héttel kezdődhet.


Szociális segély
Amennyiben ön hirtelen munkanélküli lesz, szociális segélyt igényelhet. Ezzel a segéllyel áthidalhatja azt a periódust, amíg egy újabb munkát nem talál.
Ahhoz, hogy szociális segélyt kaphasson bizonyos feltételeket kell teljesítenie, mert nem mindenki jogosult a szociális segélyre. Amennyiben önnek partnere van, aki eltartja önt vagy önnek egy saját lakása van, akkor legtöbb esetben nincs joga szociális segélyre.
Önnek az UWV WERKbedrijf- nél kell megkérnie a szociális segélyt azon a településen, ahol lakik vagy a régióban. Az UWV WERKbedrijf elküldi a kérelmét az önkormányzatnak. Az önkormányzat nyolc héten belül döntést hoz és a döntését írásban közli önnel.
Bővebb információkért tekintse meg az alábbi honlapot www.werk.nl (angolul)


Nyugdíj
Nagyon fontos már most elgondolkozni a nyugdíjáról. Miből fog majd élni, ha abbahagyja a munkát?
Az AOW egy fajta biztosítás (angolul). Mindenki, aki Hollandiában lakik vagy dolgozik (munka alatt értjük azt a hollandiai munkát ami után jövedelemadót kell fizetni) biztosiítva van. Tekintet nélkül az állampolgárságra. Minden biztosított év után 2% AOW nyugdíjat épít fel. Egy teljes AOW- nyugdíjat kap, amennyiben Az AOW életkort megelözö 50 év alatt egyfolytában biztosítva volt. Ha ön külföldön lakott és dolgozott, akkor valószínüleg nem volt biztosítva, és ekkor az AOW nyugdij alacsonyabb összegü lesz. Egy kis csoport itt lakik Hollandiában, mégsincs AOW biztosítása.

Az AOW korhatár lépcsőről lépcsőre megemelkedik 67 éves korra 3013.-ban, és 2014.-től az AOW korhatár a várható átlagos életkor függvénye lesz.
A Rijksoverheid.nl (angolul) honlapon megnézheti, milyen életkortól van joga az AOW-hez. Mellékelten, a kormány szándékában van a nyugdíjkorhatár gyorsabb emelése.

Fontos, hogy ön már most elgondolkozzon azon, hogy az AOW- nyugdíj mellett kiegészítésül spórolni szeretne-e nyugdíjat.

További információk
Tudni szeretné-e, hogy pontosan mihez van joga, és hogy milyen feltételeknek kell eleget tennie?
További információkat a Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [A Szociális Ügyek és Munkalehetőségek Minisztériuma], vagy hívja az alábbi számot: 14 00.

Delen