Munka- és tartózkodási engedélyek, Idegenrendészet

Én mint bevándorló mikor dolgozhatok a prostitúcióban?
Ön külföldről jön és Hollandiában akar a szexiparban dolgozni?
Akkor néhány tényezőt szem előtt kell tartania.


Az Európai Unióból jön (kivéve Románia, Bulgária és Horvátország)
Amennyiben ön az Európai Unió egyik tagállamából származik, nincs szüksége tartózkodási engedélyre ahhoz, hogy legálisan maradhasson és dolgozhasson Hollandiában. De be kell iratkoznia az Önkormányzati lakossági nyilvántartásba [Gemeentelijke Basis Administratie, GBA].
Ha Romániából, Bulgáriából vagy Horvátországból jön, akkor más szabályok érvényesek, lásd a következő címeket 'Romániából és Bulgáriából' valamint 'Horvátországból'.

Romániából és Bulgáriából
Romániából vagy Bulgáriából származik, és itt szeretne dolgozni?
Ebben az esetben csakis akkor dolgozhat legálisan Hollandiában, ha igazolni tudja, hogy egyéni vállalkozóként dolgozik. 2014. január 1.-ig tehát nem dolgozhat a prostitucióban alkalmazottként egy munkáltatónál, vagy egy klubban vagy eszkortban az erre vonatkozó feltételek mellett. 2014. január 1.-től szabad a prostitucióban alkalmazottként dolgozni, vagy az erre vonatkozó feltételek mellett.


Horvátországból
Horvátországból jön és itt akar dolgozni?
Ebben az esetben csakis akkor dolgozhat legálisan Hollandiában, ha igazolni tudja, hogy egyéni vállalkozóként dolgozik. Tehát nem dolgozhat a prostitucióban alkalmazottként egy munkáltatónál, vagy egy klubban vagy eszkortban az erre vonatkozó feltételek mellett.


Az Európai Unión kívülről
Amennyiben ön az Európai Unión kívülről származik, ön nem dolgozhat itt a prostitúcióban. Egyéni vállalkozóként sem.

Házas vagy partnerkapcsolatban él
Ö
n házasságban vagy partnerkapcsolatban él, és rendelkezik tartózkodási engedéllyel partnerén keresztül? Ebben az esetben önnek szabad hozzáférése van a holland munkapiachoz, ha ez a partnerének is engedélyezett.
Ön az Európai Unión (EU)kivüli országból jön, és tartózkodási endgedéllyel rendelkezik ami önnek szabad hozzáférést biztosít a holland munkapiachoz? Ekkor a  prostitúcióban is dolgozhat. Mind egyéni vállalkozóként, mind egy munkáltatónak.


További információk
A Bevándorlási és a Honosítási Hivatal [Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)] (angolul) bővebb információkat találhat a Hollandiában való dolgozás szabályairól és eljárásairól.
A telefonszám a következő: 0900 – 123 45 61.

Bővebb információkat ezzel a témával kapcsolatosan a Szociális Ügyek és a Munkalehetőségek Minisztériumának [het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid] (angolul)

Delen