Az ön jogai és kötelességei alkalmazotti munkaviszonyban

Alkalmazotti munkaviszony egy munkáltatónál: mik a jogok és a kötelességek?
Kérje meg a munkáltatót, hogy készítsen egy írásos munkaszerződést mielőtt elkezdi a munkát alkalmazottként. A munkáltatónak minden esetben kötelessége írásban rögzíteni mindazokat a megállapodásokat, amelyek az alábbiakkal kapcsolatosak: a fizetés, a munkavégzés helye, napi illetve heti ledolgozandó óraszám. A munkaszerződés világossá kell tegyen olyan kérdéseket, mint például a külön munkatevékenység.
Kérje el a munkaszerződés másolatát, és csak akkor írja alá, ha ismeri a tartalmát.

Pénzügyi biztonság

 • Amennyiben ön egy munkaszerződéssel rendelkezik, ez egy pénzügyi biztonságot nyújt. Önnek joga van a törvény által meghatározott minimálbérhez és szabadságpénz juttatáshoz. A munkaadójának kötelessége önnek legalább a törvény által meghatározott minimálbért kifizetnie.
 • 2016. július 1.-je óta a 23 és 65 év közötti munkavállalók bruttó minimálbére naponta € 70,95 és teljes hét esetén, havonta € 1537,20. A minimálbér nagysága évente kétszer változik. A 23 év alatti munkavállalókra egy alacsonyabb összeg érvényes, amely € 1114,45 (21 év) és € 1306,60 (22 év) között mozog havonta (az összgek 2016 július 1.–töl számítva).
 • Amikor ön az első fizetését megkapja – például hetente vagy havonta kapja meg a bérét – a munkáltatójának át kell adnia önnek egy bérszelvényt, amelynek tartalmaznia kell a bér összegét és a különböző összegek összetételét, amelyeket a bér tartalmaz. A bér összegének minden változásakor vagy levonások esetén meg kell ezt tennie, hogy önnek pontosan tudomása legyen a változásokról.
 • Amennyiben a munkáltató gondoskodik az ön elszállásolásáról, akkor ennek fejében nem vonhat le a béréből többet, mint a brutto minimum(fiatalkorú) bér 20% -át. A munkáltató által (esetlegesen) kifizetett betegbiztosítási költségekért a brutto minimumbérének maximálisan 10% -át vonhatja le. Amennyiben a munkáltató többet von le, vagy valami másért von le egy bizonyos összeget, amiért ön kevesebb bért kap mint a minimum bér, akkor ez nem törvényes.
 • Ezen kívül a munkáltatójának kötelessége a bérét akkor is kifizetni, ha ön beteg. Ezen kívül önnek joga van egy minimum négy hetes fizetett szabadsághoz. Ezen kívül a munkáltatója nem rúghat ki ok nélkül és a munkáltatónak csakis olyan munkát kell adnia önnek, amilyen munkára szerződött.
 • Amennyiben egy felhívásos szerződése van és önt hívják dolgozni, akkor a munkáltatójának kötelessége önnek minimálisan három órát kifizetni.

Terhesség
Terhesség esetén önnek joga van egy 16 hetes fizetett szülési és gyermeknevelési szabadsághoz. Az UWV kompenzálja ilyenkor  munkaadóját az ön bérének a kifizetésével.

Egészséges és biztonságos munkavégzés
Önnek minden joga megvan ahhoz, hogy egészségesen és biztonságosan dolgozhasson. Amennyiben ön alkalmazásban dolgozik egy munkaadónál, például egy klubban vagy eszkortban, akkor a következőkre számíthat:

 • A munkáltatónak kötelessége egy egészséges és egy biztonságos munkakörnyezet biztosítása.
 • A munkáltató egy biztonságos szex irányvonalat folytat; nem hirdet tehát nem biztonságos szexszel és megengedi a GGD ellenőrzését.
 • A helyiségben, ahol a munkáját végzi, kell lennie mosakodási lehetőségnek és elég tiszta törölközőnek kell lennie.
 • A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy ön nem kerül veszélybe a kliensek miatt; egy klubban lehetőségnek kell lennie arra, hogy a munkaszobájából segítséget hívhasson, ami azonnal meg is érkezik. Egy eszkortban is tekintve ezt munkahelynek (például egy kliensnél otthon) a biztonságnak szavatolva kell lennie.
 • Az ön munkaidejét és pihenési idejét is szabályok rögzítik. Így joga van heti másfél szabad naphoz (vagy kéthetente három szabad naphoz), elég szünethez és a napi munkaidő nem haladhatja meg a napi 12 órát és átlagosan a heti 48 órát. 
  Figyeljen: minden idő, amit ön a munkahelyen tölt és emiatt nem szabad, az munkaidőnek számít.

Panaszok jelentése
Amennyiben ön alulfizetett, egészségtelen vagy nem biztonságos munkakörnyezetben kell dolgoznia, jelentheti ezt a Munkaügyi Felügyeletnél (Inspectie SZW). A Munkaügyi Felügyelet beindíthat egy vizsgálatot ezzel kapcsolatosan. Amennyiben ön nem szeretne vizsgálatot, akkor a problémát egyszerűen panaszként jegyzik fel. Azáltal, hogy a problémákat panaszként jegyzik le, a Munkaügyi Felügyelet egy teljesebb képet kap arról, hogy mi zajlik a prostitucióban a biztonságot és az egészséget illetően. A Munkaügyi Felügyelet az ön adatait mindig bizalmasan kezeli.
Lásd az alábbi honlapot: www.inspectieszw.nl

Kötelezettségek
Ha alkalmazottként dolgozik, önnek be kell tartania a munkaidőre vonatkozó órarendet és mindazokat a megállapodásokat, amelyeket a munkaszerződés tartalmaz. Ön tehát kevesebb szabadsággal rendelkezik mint egy önálló alkalmazott, ilyenkor a feltételcsomag szerint (opting-in) dolgozik.
Mivel ön dolgozik, adót kell fizetnie. Bővebb információt az adózásról, és hogy ez mit jelent az ȍ n számára, az alábbi cím alatt találhat ‘Adó, hogyan működik ez?’.

További információk
Jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos további információt a Szociális Ügyek és Munkalehetőségek Minisztériumának [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid], telefonszám: 14 00.
Az UWV-nél (holandul) szintén sok információt talál erről, telefonszám: 0900 – 92 94.
Panaszt kíván tenni?
Akkor forduljon a Munkaügyi Felügyelethez az alábbi honlapon keresztül: www.inspectieszw.nl (angolul)

Delen