Финансови въпроси и дългове

Финансови въпроси поради дългове
Ако имаш дългове, лесно можеш да си навлечеш финансови проблеми. Купуване на вещи на изплащане, както и сключване на (лични) заеми могат да допринесат за това.
Ако избереш да не платиш веднага или решиш да сключиш заем, ти се натрупва дълг. Дългът  нараства, защото трябва да плащаш лихва върху взетата назаем сума. А ако не платиш вноските навреме, към тях могат да се прибавят глоби и разноски за инкасо и/или съдия-изпълнител. По този начин взетата назаем сума нараства все повече.
Разходите и приходите трябва да са в баланс. В противен случай ще се озовеш в ситуация да не можеш да си плащаш сметките с всички сериозни последици от това.

Как да се отървеш от дългове?

  • Избягвай да вземаш заеми!
  • Състави списък на твоите финансови проблеми; къде какво си вземала назаем и на колко възлизат дълговете ти в момента.
  • Подреди точките в списъка по неотложност, така че да знаеш кога и на кого трябва да платиш дадена сума.
  • Опитай да се споразумееш с кредиторите ти за начина, по който да изплатиш дълговете ти, направи уговорки кога какво ще плащаш.
  • Ако не можеш да се справиш сама, можеш да потърсиш помощ в общината за саниране на дълговете ти. В някои градове можеш да получиш помощ при изплащане на дълговете ти в информационните центрове за проститутки.

Банкова сметка
За да съхраняваш парите си по сигурен начин, а и за да можеш да си плащаш сметките, ти е необходимо да имаш банкова сметка. Възможно е да си опитала сама да си откриеш банкова сметка, но да не си успяла. В много от случаите имаш право на собствена банкова сметка.
Ако

  • си над 18 години,
  • имаш постоянен адрес на местожителство или местопребиваване в Нидерландия или пощенски адрес при официална помощна организация или държавна инстанция,
  • и можеш да представиш валиден документ за самоличност,

винаги имаш право да си откриеш банкова сметка. С базовата банкова сметка можеш да прехвърляш пари, да упълномощаваш предприятия да теглят суми (например за газ и електричество) от банковата ти сметка, да теглиш пари с банкова карта или чип карта.

Допълнителна информация
За допълнителна информация относно погасяване на дълговете ти, погледни на интернет страницата на Националния институт за информация за бюджета (NIBUD).

Delen