Трафик на хора и експлоатация

Принуждават ли те да проституираш или някого, когото познаваш?
Потърси помощ!

Принуда

Възможно е да те принуждават да работиш като проститутка и да те експлоатират.
Например в случай на една от следните ситуации:

 • Трябва да извършваш работа, различна от обещаната
 • Нямаш навършени 18 години (ще стане 21 години) и работиш като проститутка
 • Принуждават те да проституираш, например чрез някой, който е уредил тази работа за теб или чрез лавърбой
 • Този, за когото работиш, те заплашва, че ще те предаде на властите, тъй като пребиваваш нелегално в Нидерландия
 • Взели са ти паспорта или документите за пътуване
 • Трябва да даваш на някой друг парите, които печелиш или голяма част от тях
 • Когато се разболееш, те задължават да продължаваш да работиш
 • Трябва да изплащаш голям паричен дълг на този, за когото работиш
 • Не можеш самостоятелно да определяш къде ще работиш и къде ще пребиваваш
 • Постоянно трябва да работиш на различни места и често не знаеш къде се намираш
 • Не ти позволяват самостоятелно да се придвижваш от мястото, където живееш, до мястото, където работиш и обратно
 • Не ти позволяват самостоятелно да пазаруваш или да си купуваш нови дрехи
 • Ти или твоето семейството сте подложени на малтретиране, изнудване или заплахи
 • Работиш при лоши условия на труд
 • Принуждават те да правиш необезопасен секс
 • Принуждават да извършваш определени сексуални действия
 • Нямаш право да отказваш на клиенти
 • Работното ти време е много дълго
 • Имаш право на почивка, едва след като спечелиш определена минимална сума или след като обслужиш определен минимален брой клиенти.

Ако един или повече от тези случаи се отнасят за теб или за твой познат, тогава ти (или той или тя) вероятно си пострадала от експлоатация.
Не позволявай да се случи това – потърси помощ!

Къде ще получиш помощ?
Чрез социалните работници по местоживеене можеш да се свържеш и с Координационния център „Търговия с хора” (CoMensha)
Тази независима фондация организира настаняването на пострадали от експлоатация и трафик на хора. Всичко, което споделиш, остава поверително.
Изпрати имейл на info@comensha.nl или се обади на телефон: 033 - 448 11 86 (понеделник до петък от 9.00 до 17.00 часа). Можеш да получиш информация на нидерландски и английски език.

Можеш да се обърнеш за помощ и към полицията (0900-8844).
В Нидерландия можеш да имаш доверие в полицията. Молбата за издаване на разрешително за пребиваване се подава в полицията. Ако се притесняваш да отидеш в полицията, потърси социалните работници, които ще уведомят полицията за твоята ситуация.

Ако разполагаш с информация за експлоатация или трафик на хора, но не смееш да отидеш в полицията, можеш да се обадиш на анонимния телефон за сигнали за престъпления (Meld Misdaad Anoniem): 0800-7000.

Какви са правата ти като мигрант, ако си пострадала?
Даже и да пребиваваш нелегално тук или да работиш нелегално, можеш да подадеш жалба в полицията, ако си пострадала от трафик на хора и  експлоатация.
В такъв случай можеш да се възползваш от регламента Б8 в Нидерландия, по силата на който имаш следните права:

 • Три месеца време за размисъл, за да решиш дали искаш да подадеш жалба. Би могла обаче да съдействаш по определен начин при издирването и наказателното преследване на заподозрените лица. В рамките на времето за размисъл няма да те екстрадират.
 • Разрешително за временно пребиваване, ако подадеш жалба или съдействаш при издирването и наказателното преследване на заподозрените лица. Разрешителното за пребиваване ще ти бъде издадено за периода на разследването, наказателното преследване и осъждането на заподозрените лица.
 • През времето, докато пребиваваш легално в Нидерландия, можеш да получиш подслон, парична и медицинска помощ.
 • В периода, за който е валидно разрешителното за пребиваване, имаш право да работиш в Нидерландия.

На какво трябва да обръщаш внимание?

 • Паспортът ти все още ли е в теб? Имай грижата да е у теб и да е на място, до което винаги имаш достъп.
 • Опитай се да не си зависима от експлоатанта по отношение на жилищното ти настаняване. Имай винаги адрес, на който би могла да отидеш, ако това се наложи.

Пази се от  ‘лавърбойс’
Можеш да бъдеш и жертва на ‘лавърбой’. Лавърбойят не се различава по нищо от сводника. В Нидерландия лавърбойят (или сводникът) е познато явление. Отначало създават впечатление, че имат най-добри намерения спрямо теб, но в крайна сметка искат единствено да те използват. Опитват се да те омаят с подаръци и внимание, така че да се влюбиш. След това обаче те принуждават да работиш като проститутка: не само на витрина или ескорт, но и в жилище. Наред с това те шантажират и заплашват, така че не смееш да потърсиш помощ или да подадеш жалба. Лавърбойят/сводникът може да те принуди също така да сключиш заем или да пренасяш като куриер наркотици. Накратко казано, има много различни начини, по които можеш да станеш жертва на лавърбой/сводник.

За повече информация относно правата на пострадалите от трафик на хора (регламент Б8)

Delen