Жилищно настаняване и (временно) настаняване

Ако търсиш квартира или (временно) настаняване
Често в общината по местоживеене има инстанции, където можеш да пребиваваш временно.
Чрез една от следните инстанции ще намериш повече информация относно възможностите за временно настаняване или жилищно настаняване:

 • www.shop-denhaag.nl:  SHOP (ШОП) е Фондация за помощ и временно настаняване на проститутки в Хага.
  Телефон: 070 – 361 47 47.
 • www.pg292.nl: P&G292 не предлага настаняване, но може да те насочи към друга организация.
  Телефон: 020 - 5318600. Работно време: понеделник до петък от 14.00 часа до 22.00 часа.
 • www.legerdesheils.nl (само Dutch): Leger des Heils (Армията на спасението) ще намериш в различни общини в Нидерландия.
  Тази организация предлага помощ в случай, че имаш  проблеми с жилищното настаняване или дългове, а също и ще те изслуша.
 • www.asja.nl: (Fier Fryslân) Asja е приемен дом в провинция Фризланд за млади проститутки до 23 години (също и когато живееш извън Фризланд), които желаят да заживеят нов живот.
  Телефон: 0900 – 567 56 78.
 • www.humanitaspmw.org: Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk (Хуманитас Социални грижи за проститутки) предлага помощ на проститутки в град Ротердам.
  Телефон: 010 – 221 17 15.
 • www.deregenboog.org: De Regenboog (Де Регенбоог) е фондация в град Амстердам за помощ и временно настаняване на бездомни и скитници и на наркозависими. Телефон: 020 – 531 76 00.
 • www.scharlakenkoord.nl (само Dutch): het Scharlaken Koord (хет Схарлакен Коорд) е социална организация, която оказва помощ на проститутки в различни градове, най-вече в областта на превенцията, работата на улицата и социалните грижи. Телефон: 020 – 622 68 97.

CoMensha
Ако си жертва на трафик на хора, можеш да се свържеш чрез социалните работници по местоживеене и с CoMensha (Координационен център за трафик на хора) . Тази независима организация организира настаняването на жертвите на експлоатация и трафик на хора.
Всичко, което разкажеш, ще остане поверително.
Имейл: info@comensha.nl или позвъни на телефон: 033 – 448 11 86 (от понеделник до петък от 9.00 до 17.00 часа).
Можеш да получиш информация на нидерландски и английски език.

Delen