Твоите права и задължения

при работа на базата на пакет с условия

Уговорки относно работа и трудово възнаграждение
Преди да започнеш работа за експлоатант на базата на пакет с условия, е важно да направиш ясни уговорки и да се състави договор. Този договор ще внесе яснота относно допълнителните дейности и как ще си поделяте оборота. Помисли предварително какво желаеш ти самата, така че експлоатантът да включи след това уговорките ви в договора.
Когато се договаряте, имай предвид, че ти сама имаш правото да определяш:

 • в кои дни и по колко време ще работиш
 • какво облекло ще носиш на работа
 • кого ще приемаш за клиент и какво ще правиш с него
 • кой ще е домашният ти лекар и къде ще можеш да се подлагаш на тестове
 • кога експлоатантът ще ти плаща
 • дали експлоатантът може да ти звъни вкъщи или може да ти изпраща поща на домашния адрес.

Какво можеш да очакваш от експлоатанта?
Експлоатантът:

 • удържа данъци върху всичко, което изкарваш и ти показва, какво ти удържа. Той ти дава преглед на доходите, където ясно пише, колко си изкарала и колко от тази сума е платена за удръжки, данъци и премии.
 • напиши на хартия направените помежду ви уговорки
 • длъжен е да пази в тайна онова, което знае за теб, също така и твоя адрес
 • няма право да те кара да работиш допълнително работа, която ти не желаеш да вършиш.
 • никога няма право да те кара да пиеш алкохол или да вземаш наркотици.
 • никога няма право да те кара да приемаш клиенти, които ти не желаеш или да извършваш услуги, които не желаеш да правиш.
 • никога няма право да те кара да работиш без презерватив.
 • няма право да ти забранява да работиш за други експлоатанти.
 • няма право просто така да ти удържа допълнително пари от твоя дял от оборота и да взема сам онова, което клиентът ти заплаща за допълнителни услуги.
 • няма право да те глобява.

Ако експлоатантът не спазва уговорките, можеш да съобщиш за това на Данъчната служба. Данъчната служба ще разследва сигнала.
Тъй като работиш, плащаш данъци. Допълнителна информация за данъците и какво означава това.

Допълнителна информация
Искаш ли да научиш повече за твоите права и задължения? 
в Данъчната служба, или на телефон: 0800 – 0543.

Можеш да погледнеш и на следните интернет страници или да се обадиш на:
Информационен център за проститутки (Het Prostitutie Informatie Centrum (PIC)), имейл: pic@pic-amsterdam.com
Център проституция и здравеопазване (Prostitutie en Gezondheidscentrum P&G292), телефон: 020 – 531 86 00.
 

Delen